Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Става все по-трудно да се започне бизнес в България

Твърдението, че малкият и среден бизнес са локомотивът на българската икономика не е клише. Този бизнес е икономиката ни. Големите компании на пазара са малък процент. Проблемът е, все още има много административни, демографски и образователни пречки пред предприемачите. 

Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев оповести част от предизвикателствата пред бизнеса по време на  Българския икономически форум на тема „Българската икономика в края на 2019 г. Перспективи пред малкия бизнес за 2020 г.“. Основните пречки са липсата на квалифицирана работна ръка (72%), корупцията (61%), бюрокрацията (61%), некачественото образование (47%), липсата на доверие и негативизъм спрямо бизнеса (17%), лошата инфраструктура (12%) и гражданският натиск върху инвестиционни проекти (5%).

За да се подобри екосистемата, бизнесът в България очаква предвидима правна среда, ограничено взаимодействие с администрацията, облекчени административни процедури, по-добър достъп до финансови инструменти и, най-вече – необходимото количество и качество човешки ресурси. Според Радосвет Радев, при оценката на бизнес средата трябва да бъдат отчитани външни и вътрешни фактори. Сред външните фактори са икономическите проблеми с геополитически измерения, като продължаващият търговски конфликт между САЩ и Китай и Brexit, както и рискът от глобална рецесия. Вътрешните фактори са основно административно-правни (липсата на електронно правителство, нереформирани здравна и осигурителна системи, често променяща се нормативна уредба, времеемки процедури по издаване на документи), демографски (застаряващо население и необходимост от внос на квалифицирани работници) и образователни.

Нормативната нестабилност у нас продължава да е сред най-сериозните проблеми. Оказва се, че само през последните 11 месеца Кодексът на труда е бил променян 10 пъти, а Кодексът за социално осигуряване – 4 пъти. По три пъти са били променяни Данъчно-осигурителният и процесуален кодекс, Кодексът за застраховането, Търговският закон и Законът за концесиите, а Законът за устройство на територията е изменен шест пъти.

Според класацията на Световната банка „Doing business 2019“, България пада с 9 места (от 50-то на 59-то) по показателя „Лекота на правене на бизнес“. За стартиране на бизнес у нас са необходими 23 дни и преминаване през седем процедури, издаването на разрешително за строеж преминава през 19 процедури и отнема 97 дни, а за включване към електрическата мрежа са необходими 262 дни, което нарежда страната ни на 147-мо място сред 190 държави, включени в класацията. „На този фон, никак не е изненадващо, че едва 3,9% от българите възнамеряват да стартират бизнес през следващите три години, при средно 26% за останалите държави от групата на т.нар. инвестиционно-обусловени икономики (вкл. Хърватия, Унгария, Полша, Латвия, Румъния и Македония)“, заяви Радосвет Радев.

Промяната на неблагоприятните обстоятелства трябва да премине през създаване на благоприятстваща иновациите и бизнеса екосистема, която да дава възможност на предприемачите да създават нови компании. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във