Банкеръ Daily

Тракия икономическа зона

Стартира проект за въглеродно-неутрални индустриални паркове

Най-мащабната индустриална зона в Югоизточна Европа - Тракия икономическа зона даде началото на „зелен“ стратегически проект. Консорциумът „Въглеродно неутрални индустриални паркове“ , чиято основа положи екипът на „ Тракия икономическа зона“, разработи проект  за въглеродно-неутрални индустриални паркове в четири български областни центрове -  Пловдив, Бургас, Габрово и Хасково. Той е в съответствие със „Зелената сделка“ на Европейския Съюз за бъдещото развитие на индустриалните зони.

Авторите  от  екипа  са работили съвместно с най-голямата научна общност за приложни изследвания в Европа – германският институт Fraunhofer, с Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO),  с Българската агенция за инвестиции и са ползвали успешния опит на Публично-частното партньорство с девет общини и три клъстера.

Моделът на интеграция на предприятията в Тракия икономическа зона, разположена на територията на Пловдивска област, ще бъде последван от другите индустриални паркове и координирано развиван“ , това обясни  изпълнителенителният директор на зоната - инж. Пламен Панчев.

Инициативата за създаване на въглеродни-неутрални индустриални паркове е реално първият голям стратегически проект в България, който е насочен към изпълнението на новите климатични цели на Евросъюза.

Това е един от начините за привличане на инвеститори  -  постигането на въглеродна неутралност“, обяснява  инж.Панчев.

Целта на Консорциума е създаване на привлекателна инвестиционна и иновационна среда в зоните на участващите общини, намаляване на въглеродните емисии, подобряване на  условията на труд и стандарта на живот.  Идеята е моделът на интеграция на предприятията в Тракия икономическа зона да  бъде последван от другите индустриални паркове и координирано развиван.

От три години работим по тази стратегия. С излизане от коронавирусната ситуация чрез мерки за „зелено“ развитие, се надяваме в рамките на 10 години да постигнем въглеродна неутралност на части от Тракия икономическа зона", обяви инж. Панчев. Неговите очаквания са до 2030 г. да бъде изграден източник на възобновяема енергия за фирмите в зона Раковски, която е част от Тракия икономическа зона. Тази енергия ще е с пазарна стойност и ще се ползва в микс с конвенционалната.

 „Два стартъпа вече успяха да оптимизират енергийните системи в работещи предприятия“, посочи още изпълнителният директор на зоната.

Продължаваме и на ниво промишлени сгради – имаме разработка на сграда, чийто покрив е пригоден за соларни панели“, съобщи Панчев и заяви, че има желание да се решат всички проблеми по отношение на водния ресурс. Той каза, че е оптимист по отношение на работата по спиране използването на питейна вода за индустриални нужди.

Голяма част от компаниите в Тракия икономическа зона предвиждат постигане на въглеродна неутралност в унисон с европейските цели. Самите фирми инвестират в продукти, свързани със „Зелената сделка“, допълни още инж. Панчев.

Той даде конкретен пример с  „Милара Интернешънъл“, която е вложила около 11 млн. евро в серийно производство на електрически камиончета. Мнението му е, че е добре да има мерки за стимулиране на производството на електромобили и за  по-масовото им използване.

Проект в логистиката, част от Консорциум „Въглеродно неутрални индустриални паркове“, набляга на създаването на складови площи в покрайнините на големите градове, докъдето да стигат тировете, а вътре в градовете превозването на стоките да става с електротранспорт. Така ще се изчисти въздухът в тези населени места.  

За финансирането на проекта за „Въглеродно неутрални индустриални паркове“  според инж. Панчев има  няколко възможности.

През новия програмен период се говори за Интегрирани териториални инвестиции – начин общините да работят заедно и европейското им финансирането в тази насока. „Нашият над 25-годишен опит, нашето ноу-хау за развитие на индустриални зони ще приложим в сътрудничеството ни с Бургас, Габрово и Хасково“, допълни инж. Панчев.

Консорциумът може да бъде финансиран и по другите оперативни програми. Част от проекта е социалната инфраструктура. Създаденият миналата година единствен по рода си в индустриална зона в България Център за професионално обучение ТРАКИЯ квалифицира и преквалифицира кадри не само от фирмите в Пловдивската  икономическа зона. В разположения в зона Раковски Център вече се провеждат практически занятия на 60 ученици от 4 професионални гимназии от регион Пловдив. Проектът е реализиран благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и преподаватели от Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Очакванията са през 2030-та година парковете, влизащи в Консорциума да се наложат като дестинации за високотехнологични, устойчиви и природосъобразни инвестиции. Те трябва да станат привлекателно място за иновации, за приложни изследвания и развойна дейност, и инкубатори, и акселератори за нови компании.

"Удволетворени сме, че интересът към България като инвестиционна дестинация не спада въпреки пандемията. Сериозен инвеститорски интерес от български компании пък има към секторите, които Covid кризата „подкрепи“ като фармацевтиката, логистиката, хранително-преработвателната промишленост", обясни още инж. Панчев.

Стана ясно още, че екипът му подготвя два проекта по новата програма „Хоризонт Европа“ с участието на немски, италиански и испански партньори. Те ще доразвият новата стратегия. Важен е и проектът в областта на дигитализацията на административно ниво в общините в Тракия икономическа зона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във