Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Стари пестициди унищожават 38 млн. лева

С проект на Министерството на околната среда и водите ще бъдат обезвредени над 6 хил. т от опасните отпадъци

Хиляди тонове пестициди с изтекъл срок на годност все още се съхраняват по старите складове на ТКЗС-та и АПК-та. Как някой не ги е откраднал досега в нашата крадлива държава - хей така, от любов към спорта, наистина е голяма загадка. За повечето липсват документи за произход, а и съставът им е неясен. Всяка година регионалните инспекции по околната среда и водите, съвместно с общинските администрации и специалисти от службите по растителна и гражданска защита, извършват проверки на състоянието на складовете и химикалите в тях, но това не е достатъчно. Опасните вещества все повече заплашват околната среда, живота и здравето на хората (виж карето).


Досега официално няма регистрирани замърсявания на почвата с пестициди, чийто срок на годност е изтекъл отдавна, но сигнали за такива бедствия не липсват. Тази пролет например бе открит протекъл контейнер с опасните химикали край созополското село Атия. Около площадката, където от 2000 г. са подредени 24 затворени стоманобетонни контейнери (т.нар. Б-Б кубове) с близо 150 т отпадъци, се носеше и задушлива миризма. Хората искат да бъдат извозени извън землището. Настроенията тръгнаха, след като преди около месец разбрахме, че в единия има пробив, обясни тогава кметицата Ренета Стоева. Иначе според документите контейнерите били със срок на експлоатация 300 години. Същите протекоха и в стопанския двор на русенското село Бъзън през 2011-а и добре че бяха местните избори, та в битката за електората да се разреши проблемът.


По данни на Министерството на околната среда и водите в момента у нас има около 14 083 т залежали пестициди. По-малко от половината, или 6403 т, се съхраняват в 381 централизирани държавни и общински складове, а останалите 7680 т са в 1920 Б-Б кубове. Изключително опасните ROC пестициди ДДТ, Линдан и Хептахлор са 161 т и се съхраняват в 91 контейнерни кубове. Средствата за поддържането им се осигуряват от Държавния бюджет и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, като досега са дадени над 10 млн. лева. Получава се обаче един парадокс. От една страна, отговорността за обезвреждането на пестицидите е в компетенциите на кметовете, но правилното депониране на токсичните вещества изисква специфично ноу-хау, което градоначалниците не притежават, а и не могат да си позволят да получат. Същевременно собствеността на съоръженията за съхраняване на такъв вид отпадъци не е само общинска. Това обяснява наличието на редица финансови и организационни пречки, а в отделни случаи и правни, които препятстват кметовете да изпълняват своите задължения. Частните и кооперативните собственици (б. а. - които са малко) на някои от съоръженията за съхранение също са изправени пред проблеми, включително достъп до кредитиране или друг вид финансиране за депониране на отпадъци. В някои случаи пък собствеността върху съоръженията е неясна, обясняват от ековедомството.


Хубавото е, че вече има някакви изгледи нещата да се решат, макар и не в близките година-две. Министерството разработи специален проект за обезвреждане на негодните за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, който в края на юни бе одобрен за изпълнение от Националното координационно звено по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Той е на обща стойност 23 411 765 швейцарски франка, или около 38 млн. лв., от които 85% са безвъзмездна финансова помощ от Швейцария, а 15% - национално съфинансиране. Очакванията са всичко да приключи до края на юли 2019-а (виж таблицата).


Основната трудност е, че в България няма подходящи съоръжения за крайно обезвреждане на химически вещества. Това може да стане единствено в лицензирани инсталации в чужбина, основно в Европейския съюз. Ето защо и проектът на екологичното министерство предвижда преопаковане, временно съхранение и износ на пестицидите за окончателното им унищожаване. Наред с това ще бъдат санирани и складовете, в които ще се съхраняват. Приоритетно ще се обезвредят химикалите в Б-Б контейнерните кубове с дефекти, установени по време на предпроектното проучване. Колкото до обществената поръчка за избор на изпълнител, тя най-вероятно ще бъде обявен още през август.


В рамките на проекта се предвижда и организирането на обществена информационна кампания с участието на всички заинтересовани страни (институции, неправителствени организации, бизнес структури, граждански сдружения) за решаването на проблема с опасните отпадъци.


Очакванията са с осигурените пари да се преопаковат и изнесат поне 6403 от всичките 14 083 т пестициди. Необходимо е да бъдат закрити и складовете в най-малко 60 общини. Освен това ще се създаде съответната правна и институционална рамка и ще се възобнови работата на закритата в края на 2009-а Междуведомствена експертна комисия, създадена навремето със заповед на министъра на околната среда и водите и на земеделието и храните. Резултатите, констатациите и заключенията от правния и икономически анализ, направен в рамките на предпроектното проучване, пък ще бъдат включени в законотворческата дейност на екологичното министерство. Заложено е и подобряване на механизма за финансиране на дейности, които не са обхванати от швейцарския проект.


Количествата, съхранявани в кооперативни и частни складове, както и в тези с неясна собственост, няма да бъдат включени в проекта. Ще се извърши обаче правно-икономически анализ на обектите и основният принцип, който ще се следва в този случай, е, че пестицидите в тях ще бъдат обезвредени за сметка на собствениците им.


Не ни остава нищо друго, освен да се надяваме, че управниците ще намерят начин да се справят с цялото количество заложени вредни отпадъци. Би било добре и ако вземат необходимите мерки в бъдеще страната да не се окаже отново залята с безстопанствени отрови. Иначе похарчените сега милиони просто ще са отишли на вятъра...


nbsp;


Опасност


Пестицидите са отровни химикали, създадени да убиват вредителите или болестите по растенията и във вече произведените храни, докато те се транспортират или съхраняват. Различните видове се прилагат на различни етапи в борбата с плевели, гризачи или за дезинфекция.


Независимо, че не са създадени, за да въздействат върху хората, те остават в окръжаващата ни среда, попадат във водата, остават в храните, в почвата и въздуха. Прилагането им трябва да става изключително внимателно, при спазване на редица предпазни мерки.


Само от одобрените пестициди 92 са доказано канцерогенни, 2 доказано мутагенни, 20 увреждат репродуктивната система на човека, 48 блокират или съществено нарушават функциите на ендокринната система, 25 предизвикват кожни реакции, а 47 са невротоксични.


При попадането на големи количества в организма, настъпва остро отравяне, което може да завърши със смърт. Най-лошото е, че пестицидите могат да действат и незабележимо и вредното им въздействие да се прояви след години или дори в следващото поколение. Всяка година в света се откриват около 772 000 нови случая на различни заболявания, които се дължат на пестицидите. Става дума за левкемия, рак на костите, генетични промени, влияние върху имунната система, вродени дефекти при новородени, скъсяване на времето на лактация при кърмачки, увреждане на нервната система, диабет, стерилитет, аборти и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във