Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТАРА ПЛАНИНА-ХОЛД ЗАЛАГА НА РОЗОВАТА ДОЛИНА

Стара планина-Холд е намалило видимо печалбата си за шестмесечието на тази година в сравнение със същия период на миналата година сочи отчетът, който бе разпространен. Положителният финансов резултат от консолидирания му отчет за полугодието е 459 хил. лв., докато за първите шест месеца на 2002-ра е бил 1.2 млн. лева. Общите приходи от дейността за шестмесечието на тази година на холдинга обаче са се увеличили до 23.7 млн. лв., докато за миналата година за същия период те са били 21.3 млн. лева. Дружеството е създадено през 1996 г. под името Централен Приватизационен фонд, за да участва в първата вълна на масовата приватизация. Холдингът притежава акции от доста печеливши компании. Най-голям дял имат предприятията от машиностроителния сектор, които заемат 59% от портфейла му. Дружествата, които са свързани с изграждане на електроцентрали, пък заемат 23% от всички участия на Стара планина Холд. Останалите компании в портфейла на бившия фонд са от текстилната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. В шест от предприятията холдингът е водещ акционер. Това са Славяна - Славяново (84.92%), Лизингова компания - София (75%), Хидроелементи и системи - Ямбол (73.62%), Фазан - Русе (71.42%), СПХ Транс - София (60%), и Елхим Искра - Пазарджик (51.40 процента). Холдингът държи и 50 на сто от капитала на смолянското дружество Хайдушки поляни. За деветмесечието едно от публичните дружества в портфейла на холдинга Елхим Искра има печалба от 161 хил. лв., но миналата година за същия период тя е била 378 хил. лева. Дружеството за производство на акумулатори е приключило периода с приходи от дейността си от 9.8 млн. лева. Елхим Искра е едно от най-големите предприятия в този сектор. В портфейла на Стара планина-Холд прави впечатление производителят на хидромотори М+С Хидравлик - Казанлък, холдингът държи 30.91% от капитала му. Дружеството е изпратило деветмесечието с печалба, надхвърляща 3 млн. лв., с което подобрява резултата си от същия период на миналата година. Тогава дружеството е отчело 2.4 млн. лв. печалба. Общите приходи на М+С Хидравлик от дейността й са в размер на близо 32 млн. лева. Друго предприятие, привлякло вниманието на холдинга, е Българска роза - Карлово, в което холдингът има 41.65 процента. Дружеството е увеличило значително своята печалба за деветмесечието в сравнение със същия период на миналата година. От 124 хил. тя набъбва на 669 хил. лева. Най-големият акционер в Стара планина-Холд е регистрираното в Лихтенщайн дружество Потбул Инвест Фаундейшън, което притежава 17.14 на сто от неговия капитал. Другите по-големи инвеститори в бившия приватизационен фонд са Гарант-5 - с 9.77%, Първа източна международна банка - с 3.92%, Булхон - с 1.35%, Финанс инвест - с 1.04%, и Бик Холд - с 0.90 процента. Останалите книжа на дружеството са разпределени между множество физически лица. Досега холдингът не е пропуснал да възнагради своите акционери. От печалбата на дружеството за миналата година, която бе 936 хил. лв., 230.5 хил. лв. бяха заделени за дивиденти на акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във