Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Стара планина холд" планира ръст на инвестициите и заплатите през 2022 г.

Инвестициите на предприятията от групата "Стара планина холд" АД са достигнали 13.6 млн. лева, съобщават от компанията. Те са използвани основно за технологично обновяване и иновации, инфраструктурни подобрения и изграждане на собствени фотоволтаични системи от няколко дружества.

През 2022 година се предвижда ръст  на вложенията от над 48%, прогнозират от компанията майка. Те средства ще бъдат насочени основно към подобряване на продуктовата гама, въвеждане на високо рентабилни продукти и производства, иновации за зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица.

Прогнозите на партньорите на групата в страната, Европа и света остават оптимистични,

поне до средата на следващата година, което дава увереност да се очакват добри резултати и за следващата финансова година. Съветът на директорите на компанията предвижда ръстът на консолидираните приходи от продажби от тази година да продължи и през 2022 година. Прогнозите са през първото полугодие той да надхвърли 17%, а през второто полугодие да достигне ръст от 4% на годишна база. При тези показатели се предвижда през следващата година приходите от продажби в групата да достигнат 307 млн. лева.

Равнището на износа на групата е в пряка зависимост от пазарите, на които продават основните й предприятия - главно в Европейския съюз. През последните три месеца на тази година се наблюдават

първи сигнали за забавяне на темповете на растеж в глобален план.

Очакванията са тази тенденция да продължи през 2022 година при голяма част от търговските партньори на "Стара планина холд". Прогнозата на Европейската комисия от ноември тази година сочи, че икономиката на ЕС ще продължи да отбелязва растеж въпреки засилващите се предизвикателства. Темповете му ще бъдат
обусловени от развитието на пандемията от Ковид-19, нарастващата инфлация, стимулирана основно от увеличените цени на енергийните ресурси, и от възможното прилагане на поредни
ограничителни мерки. През следващата година рискът от по-нататъшно повишение на международните цени на суровините и стоките се засилва все повече поради нарушените вериги на доставки, отбелязват от "Стара планина холд".
Като сериозен риск се отбелязва

непазарният механизъм за определяне на елементи от цената на електроенергията,

антипазарното поведение на големи производители и търговци на ел.енергия и непредсказуемостта на очакваните ръстове на ценовите нива на енергоносителите. Всички те ще влияят не само за финансовите резултати на предприятията от групата, но и за цялата българска икономика.
Към момента "Стара планина холд“ е мажоритарен акционер в машиностроителните фирми „М+С Хидравлик“, „Хидравлични елементи и системи“ и „Елхим-Искра“, както и в „Българска роза“, „Винпром“, „Боряна“, „Фазан“, „Устрем“.
От компанията майка отбелязват като водещ приоритет запазването на основни специалисти и

привличането на нови професионални кадри в предприятията.

Производителността на труда през тази година се е увеличила с 38.7%, а средният годишен ръст на възнагражденията е достигнал 32.6 на сто. И през 2022 година от "Стара планина холд" предвиждат увеличение на броя на заетите лица с около
2% при ръст на производителността на труда с 8.2 % и на средната месечна работна заплата с 10.5 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във