Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Средства от всички европрограми ще се насочат към регионите

С 8% ще се увеличи бюджетът от европейските фондове, с който ще разполага страната за периода 2021 – 2027 г.  Голяма част от европейските средства от всички оперативни програми ще бъдат насочени за развитие на регионите. Целта е да се намалят междурегионалните и вътрешнорегионалните дисбаланси. Това може да стане чрез увеличаване на икономическата активност и вдигане на жизнения стандарт на хората. 

До края на годината ще бъде актуализирана Националната концепция за пространствено развитие, в която ще бъдат посочени националните приоритети. За районите се изготвят схеми за пространствено развитие, в които ще се идентифицират основните приоритети и нужди на района спрямо географските дадености, ресурси, социални и икономически аспекти. Общините ще трябва да разработят нови Общински планове за развитие, където да е заложена ясна визия за развитието им до 2027 г.

По време на стратегическа консултация с представители от публичния и неправителствен сектор от  Югозападния район в четвъртък зам.- министърът на регионалното развитие Деница Николова каза, че благодарение на сключено споразумение между регионално министерство и Международната банка за възстановяване и развитие се разработват нови програми. Новият подход ще позволи регионите да се развиват на база своя потенциал, природни ресурси и дадености, включвайки по-голям брой  заинтересовани страни в подготовката, одобрението и изпълнението на проектите.

Планира се и промяна в Регионалните съвети за развитие, които ще се обособят като регионални структури, които да осъществяват предварителна селекция на проектите. Като регионален орган те ще имат възможността да приоритизират коя инвестиция е по-важна за населението и региона. Предвижда се регионалните съвети да предоставят писма за подкрепа на кандидат-бенефициентите по програмите за териториално сътрудничество. Експертите на Световната банка са разработили общо четири варианта за промяна на функциите и отговорностите им, които ще бъдат обсъждани на всички  стратегически консултации в страната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във