Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Средният осигурителен доход за май е 1179,80 лева

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2020 г. до 31.05.2021 г. е 1117,14 лв.

Националният осигурителен институт обявяи, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2021 г. е 1179,80 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2020 г. до 31.05.2021 г. е 1117,14 лв.

Показателят средномесечен осигурителен доход участва при определянето размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и пенсиите за инвалидност изчислени от осигурителен доход. Във формулата за изчисляване на пенсиите се включват следните показатели: осигурителен стаж (в години и месеци), личен индивидуален коефициент и средномесечен осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца, предшестващ месеца на отпускане на пенсията.

Данните за всички осигурени лица, от които се изчислява средният осигурителен доход за всеки месец, са събират от Националната агенция за приходите и се предават ежедневно в ГД “Информационни системи” на НОИ. На базата на месечните стойности на показателя среден осигурителен доход се формира средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във