Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Средният общ доход през второто тримесечие е 1 894 лева

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 666 лв. и се увеличава с 20.3% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 894 лв. и спрямо същия период на 2020 г. се повишава с 11.6%. 

Националният статистически институт обяви, че общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 666 лв. и се увеличава с 20.3% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (58.5%), следван от доходите от пенсии (28.9%) и от самостоятелна заетост (5.0%). Спрямо второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.0 процента, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 0.9 процента. 

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.8%), следвани от разходите за жилище (16.9%), данъци и социални осигуровки (14.2%) и разходите за транспорт и съобщения (11.4%). Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за: храна и безалкохолни напитки намалява с 1.9 процента, данъци и социални осигуровки - с 0.9 процента, алкохолни напитки и цигари - с 0.5 процента, жилище - с 0.4.

Статистиката отчита, че се увеличава относителният дял на разходите за културен отдих, свободно време и образование - с 1.4 процента, облекло и обувки - с 1.3 процента, транспорт и съобщения - с 0.5 процента, здравеопазване - с 0.2 процента. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във