Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Средни и големи общини правят проекти за 2.5 млрд. лв. евросредства

Общо 40 средни и големи общини ще могат да изготвят проекти за общо 2.5 млрд. лв. по новата оперативна програма за регионално развитие. Средствата ще финансират реализирането на интегрирани териториални инвестиции. Този ресурс може да бъде надграждан с финансиране от почти всички останали европейски програми с изключение на три от тях - Програмата за транспортна свързаност, Програмата за храни и материално подпомагане и Програмата за техническа помощ. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Интегрираната териториална инвестиция е инструмент на Кохезионната политика, който за пръв път се въвежда в България през новия програмен период 2021-2027 година. С него ще се подкрепят предложени проекти на територията на оделните административни единици на принципа „отдолу-нагоре“. Водеща роля при предлагането на проекти ще имат местните заинтересовани страни, така че наистина да бъдат идентифицирани и изпълнени най-важните за териториите инвестиции. Приоритет в тях ще е икономическата насоченост, което отваря възможността за хибридното финансиране с останалите програми. Предимство при оценяването на предложените инвестиции ще се дава на проекти, инициирани от повече от една заинтересована страна в съответния регион. Целта е да се постигне над общинско значение за всяка инвестиция.

Друг важен момент в новия програмен период е необходимостта от

по-добро фокусиране на мерките

за публичност и информираност, така че предлаганите проекти и инвестиции да получат максимално широка обществена подкрепа в съответните територии.

За първи път в програмния период 2021-2027 г. по регионалната програма освен публични администрации, потенциални бенефициенти могат да бъдат и други заинтересовани страни на местно ниво, сред които граждански сдружения, неправителствени организации, представители на бизнеса.

С интегрираните териториални инвестиции се търси възможност чрез сътрудничество и партньорство на повече заинтересовани субекти да се изберат проекти за териториално развитие, с които да се финансират важни за всички дейности.

Две са ключови изисквания пред интегрирания териториален подход. На първо място е необходимостта да се разработи и да се изпълни

териториална стратегия за развитие на всеки регион.

В нея трябва да се разпишат основните нужди и приоритети.

Второто изискване е териториалният орган, който организира работата на съответната територия във всеки от шестте региона, а именно Регионалният съвет за развитие, да бъде включен в процеса на подбор на проекти и да има право на глас и мнение при избора на проектите, които да бъдат финансирани.

Четиридесетте общини са посочени в приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Това са: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.

Facebook logo
Бъдете с нас и във