Банкеръ Daily

Султанка Петрова

Средната заплата у нас скача с около 10% през последните години

През последните години политиката по доходите позволява повишаване на средната работна заплата в България с ръстове  близки до 10% и това е едно от най-високите равнища в ЕС. Въпреки това цялостното равнище на доходите у нас все още е ниско. Затова търсенето на решения за намаляване на неравенството на доходите стои в центъра на икономическия и политическия дебат. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова по време на откриването на заседание на изпълнителния комитет IndustriALL European Trade Union днес в София.   

"При добър социален диалог на всички нива е възможно постигането на по-голяма гъвкавост в политиката по заплащането, която да е съчетана с допълнителна защита на наемния труд. Дигитализацията поставя предизвикателства пред индустриалните отношения. Промените в структурата на заетостта и нарастващият брой на работещите без ясно обособено работно място и работодател, както и нарастващото разпространение на нестандартни форми на заетост и недеклариран труд са голямо предизвикателство за индустриалните отношения и затруднява организирането на работниците и осигуряването на традиционна защита от синдикатите чрез колективно договаряне", обясни Петрова.

Тя посочи, че негативните общоевропейски демографски тенденции и застаряващо европейско население създават рискове от дисбаланс при търсенето и предлагането на работната сила, което може да деформира пазара на труда и да ограничи конкурентоспособността на икономиката.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във