Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Средната заплата се е увеличила с 13,4% за година

Средната заплата в България се е повишила с 13,4% на годишна база и е достигнала 1730 лв. през второто тримесечие на 2022 г. Това показват данните на Националния статистически институт. Най-високи са средните заплати в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" - 4216 лева, "Финансови и застрахователни дейности“ - 2739 лева; "Добивна промишленост" - 2544 лева. В сравнение с миналата година трудовите възнаграждения имат най-голям ръст в София - 16,5% и Габрово - 15%, а най-малък в Кърджали - 2,5%.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1058 лева; "Други дейности" - 1185 лева; "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1262 лева.

Статистиката показва, че наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34 400 души и достигат 2,31 млн. Към края на юни броят на безработните е 152 200. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. той се понижава с 30 700 или с 16,8%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във