Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Средната работна заплата достигна 1313 лева

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 313 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.1 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 14.8%, „Финансови и застрахователни дейности“ -с 9.2%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ -с 9.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 19.8%, „Образование“ - с 16.9%, и „Други дейности“ - с 15.7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.2%, а в частния - с 12.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 23.7 хил., или с 1%, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2019  г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите  дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.4%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 2.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 296 лв., за ноември - 1 294 лв. и за декември - 1 349 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във