Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СРЕБЪРНИЯТ ФОНД ЩЕ ПОЗЛАТИ ПЕНСИОНЕРИТЕ

Общо 211 млн. лв. бели пари за черни дни е спестила държавата, за да подпомага в бъдеще хората от третата възраст, стана ясно в началото на седмицата. Средствата са натрупани във фонд Гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, който е част от фискалния резерв на страната, и е бил попълнен с 25% от приходите от приватизация на държавни предприятия през 2007-а и с 10 на сто от излишъка в бюджета. И занапред парите ще се събират в обособена сметка в Българската народна банка, а с тях ще бъде създаден демографският резервен фонд, назован с популярното в други страни име Сребърен фонд. Той ще гарантира доходите на около 2.25 млн. пенсионери в трудни за социалната система години, когато неработещото население надвиши работещото, а социалните вноски няма да са достатъчни за изплащане на пенсиите. Ако фондът бъде създаден през октомври, наличните средства ще бъдат прехвърлени в него още през януари 2009-а, прогнозира министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Концепцията на социалното ведомство е в продължение на десет години парите в този фонд да не се пипат, като през този период в него се добавят по 50% от приходите от приватизация, 10 на сто от икономиите в бюджета и пари от концесии на обекти с национално значение. Предвижда се част от ресурсите да бъдат инвестирани в нискорискови финансови инструменти, които да носят допълнителни доходи. За целта фондът ще разполага със собствена инвестиционна програма, към която всяка година ще се изготвят планове за влагане на средствата, обясни заместник социалният министър Лазар Лазаров. Цялата схема за дейността на структурата предстои да бъде описана в специален проектозакон, който социалното ведомство възнамерява да предложи за обсъждане към края на годината. Преди това документът ще бъде съгласуван с представители на синдикатите, работодателите и с обществеността.
Междувременно се планира и създаването на Национален консултативен съвет за развитие и усъвършенстване на пенсионната система, в който няма да участват политически фигури, а учени, работодатели, синдикати и заинтересовани институции. Той ще разисква възможностите за активизиране на втория и третия стълб на пенсионното осигуряване заедно с популяризирането на професионалните пенсионни схеми. В момента държавата субсидира пенсионната система с 2 млрд. лв., а 100 работещи издържат средно 83-ма пенсионери. Целта на Европейския съюз е до 2013 г. това съотношение в общността да е 100 към 40, но тенденцията у нас е коренно различна.

Слава Аначкова

Доходи
След заплануваното осъвременяване на пенсиите с 9.5% от 1 юли 2008-а минималният им размер ще скочи до 112.6 лв., средният - до 196.4 лв., а максималният - до 490 лева. Това е записано в годишната програма на социалното ведомство. Социалната пенсия ще се увеличи с около 20% в сравнение с 2007-а и ще бъде 83.35 лв. месечно. По думите на министър Масларова в края на 2008-а възрастните хора отново ще получат 100 лв. коледни надбавки, но дотогава ведомството ще потърси механизми за повторно повишение на пенсиите.
Според данните на министерството доходите на пенсионерите през миналата година са нараснали средно с 21.4 на сто спрямо 2006-а и с около 33.3% от началото на мандата на правителството. Заради отчетената инфлация от 12.6% в края на 2007-а обаче покупателната им способност се е увеличила само с 13% спрямо 2006-а и с 28 на сто от началото на мандата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във