Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СПИПАХА НЕЗАКОННИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ ФИЛИАЛИ

След като се утвърди практиката държавните университети да получават от хазната значително по-малко пари от необходимите им за нормална дейност, някои ректори намериха начин как да вържат двата края - започнаха да разкриват филиали в отдалечени от съответното висше училище градове. Курсът на обучение в тях е платен. Таксите за една учебна година варират от 300 до 1000 лв. в зависимост от търсенето на дадена специалност. Оказва се обаче, че повечето от филиалите са незаконни, нямат постоянни хабилитирани преподаватели и собствени зали, а програмата им не е одобрена от Министерството на образованието и науката. Комисии от просветното ведомство започнаха от 17 февруари проверки в университетите. Резултатите от тях към 4 март са твърде показателни. От близо 90 филиала само шест отговарят на законовите изисквания. По този повод министърът на образованието Владимир Атанасов е изпратил до ректорите писма, в които настоява да бъдат изпълнени всички изисквания на Закона за висшето образование. Поставен е и срок - до края на учебната година. В противен случай незаконните филиали ще бъдат закрити, а издадените дипломи - обявени в Държавен вестник за невалидни.Като нередовни депутатът от ОДС Иван Иванов определи звената на Варненския технически университет в Сливен, на Шуменския университет Константин Преславски в Благоевград и Варна, на Бургаския свободен университет в Сливен и на Варненския свободен университет в София и Смолян. Рекордьор с най-голям брой нелегитимни филиали в цялата страна, изглежда, е Търновският университет Св.св. Кирил и Методий. Той има свои поделения в Добрич, София, Пазарджик, Бургас, Благоевград, Ловеч и Казанлък. Още по-възмутително е, че по-голяма част от нередовните филиали се водят центрове, за обучението в тях се плаща, но възпитаниците им получават редовни дипломи от университета майка, заяви Иван Иванов. Според Закона за висшето образование, подобни звена са само обслужващи и в тях могат да се провеждат единствено някои дейности от образователния процес, като стажове и практики по специфични производства. Няма съмнение, че обявяването им за центрове се прави с цел да се избегне процедурата по акредитация, за която се изискват редица документи и определен брой хабилитиран преподавателски състав на щат. В сегашния си вид звената не отговарят на нито едно от тези изисквания, допълни Иванов. Проучване на Иван Иванов и колежката му от ОДС Кина Андреева показало, че във филиалите се приемат по-голям брой студенти от определения с решение на Министерския съвет. За следване в тях не се полагат и приемни изпити, а съгласно закона те са задължителни за всички висши учебни заведения, за които има повече от десет кандидати. За да имат държавните университети свои филиали, преди това те трябва да са изработили и защитили проект пред Националната агенция за оценяване и акредитация. Едва след като преминат тази цедка, министърът на образованието и науката предлага за гласуване на правителството решение за откриването им.Някои ректори действително разкриват филиали без разрешение и приемат в тях по-голям брой студенти от този, който е разрешил кабинетът - каза министърът на образованието Владимир Атанасов. - До момента законни са само филиалите на Пловдивския университет в Кърджали и Смолян, на Университета за народно и световно стопанство в Хасково и Враца и на Софийския технически университет в Пловдив и Сливен. Според министъра някои висши училища сключват договори с агенции и фирми, регистрирани по Търговския закон, които посредничат в привличането и записването на студенти срещу такса за услугата. По този начин ректорите нарушават три нормативни документа - Закона за висшето образование, Закона за бюджета и Закона за социалното осигуряване. Причината е в несъвършенствата на нормативната уредба и режимът за акредитация, смята Атанасов. С липсата на единна информационна система пък, обхващаща всички висши учебни заведения, пък министърът обясни защо възпитаници на нелицензирани филиали получават дипломи от законни университети. Обещанията са, че такава система ще бъде готова още до края на 2004 година. До края на парламентарния сезон се очаква да бъдат приети и изменения на Закона за висшето образование, които ще улеснят засичането на незаконни структури в системата на висшето образование.

Facebook logo
Бъдете с нас и във