Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Спиди“ ще плати по 4 лева дивидент

Мениджърите на куриерската фирма „Спиди“ АД предлагат да се разпределят 21 510 476 лв. от печалбата за миналата година за дивидент на акционерите, т.е. брутен дивидент от по 4 лв. на акция. Това е записано в писмените материали в поканата за свикване на редовно общо събрание, насрочено за 27 юни.

Компанията завърши миналата година с положителен финансов резултат от 29 922 397.74 лева.
Остатъкът от печалбата за 2021 г. остава в баланса на дружеството като неразпределена печалба.

Това разпределение на положителния финансов резултат на „Спиди“ ще се случи, ако общото събрание одобри докладите на съвета на директорите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и приеме годишните финансови отчети за миналата година (индивидуален и консолидиран).
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на борда от отговорност за дейността им през 2021 година. Общото събрание ще определи и размера на възнагражденията им.
До 9 юни могат да се сключват сделки с акции на „Спиди“ на БФБ, които дават право на инвеститорите да упражнят правото си на глас в общото събрание, и съответно на дивидент.

Френската „Геопост“ СА, която е мажоритарен собственик на „Спиди“ АД, разпредели като дивидент на акционерите цялата печалба на куриерската фирма за 2020 година. Към тази сума от 22.51 млн. лева беше добавена и част от неразпределената печалба за предходни години. Така се получва обща сума в размер на 28 232 499.75 лв., т.е. брутният дивидент бе по 5.25 лв. на акция.

Приходите на куриерската фирма са изцяло от доставките на пратки, палети и свързани с тях услуги – парични преводи/наложени платежи, продажби на активи и други.

Общо 1 080 438 броя акции или 20.09% от книжата държи Валери Мектупчиян. Той  осъществява контрол върху „Спиди Груп“ АД и чрез притежаваните от него акции в „Спиди Груп“ АД, непряко контролира 20.09% от „Спиди“ АД. Това означава, че Валери Мектупчиян ще получи за  своя дял 4 320 752 лева като дивидент.

Френската GeoPost SA France притежава вече 3 753 908 броя акции, представляващи 69.81% от акциите с право на глас на „Спиди“ АД.

Останалите книжа са собственост на по-малки индивидуални инвеститори и други фирми.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във