Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Специализиран софтуер проследява събрани количества текстилни отпадъци

Създаването на подходяща и достъпна система за събиране на употребяван текстил от домакинствата е предпоставка за ускоряване на прехода към "кръгова икономика".

В процеса на изпълнението на проект за създаване на хъб за разделно събиране и обработка на употребяван текстил, българска фирма е внедрила специализиран софтуер, който управлява системата по събиране на текстил. Той е разработен за нуждите на сортиращата и рециклиращата индустрия и е уникално решение за бранша.

Проектът се изпълнява от компанията „Текс Тийм“ ЕАД с одобрено финансиране от Европейския съюз през ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“. Общата му стойност е 432 148 лв., от които 312 501 се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а 55 147 лв. са национално съфинансиране от държавния бюджет на България. Остатъкът от сумата, в размер на 64 500 лв., е от „Текс Тийм“.
Компанията се занимава с внос, сортиране и продажба на дрехи за повторна употреба. Компанията внася употребяван текстил от Западна Европа и САЩ, който след необходимата обработка се реализира на пазари в България, Балкански държави, Азия, Африка и Близкия Изток.

С помощта на софтуерното приложение могат да се проследяват генерираните количества в специализираните контейнери за текстил и се осигурява информация за събраното и балирано количество. Решението се грижи да бъдат оптимизирани транспортните дейности, като предлага ефективни маршрути и графици за събиране.
Дейностите се изпълняват в София и Варна като се използват доказано добри и работещи практики в управлението на текстилни отпадъци. Създаването на подходяща и достъпна система за събиране на употребяван текстил от домакинствата е необходима предпоставка за ускоряване на прехода към „кръгова икономика“, както и за ефективната подготовка за повторна употреба и рециклиране на текстилните продукти.
Като част от проекта, на територията на търговски парк „Джъмбо Плаза“ в София са разположени осем броя специализирани контейнери за текстил, а събраният материал се обработва в производствената база на компанията "Текс Тийм" във Варна, за да се осигури повторна употреба или рециклиране. От началото на 2021 г. в хъба за разделно събиране на употребяван текстил в София са постъпили над 55 000 кг текстилни изделия.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във