Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Спад в строителството, промишленото производство и търговията на дребно през август

По предварителни данни на Националния статистически институт през август 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.2% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 3.4% на строителната продукция през август 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година.

През август 2019 г. индексът на произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като продукцията при гражданското/инженерното строителство намалява с 1.6%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 0.8%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през август 2019 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 8.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 3.6%.

По предварителни данни през август 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с юли 2019 година.

През август 2019 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 1.3% спрямо съответния месец на 2018 година. През август 2019 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 6.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, а увеличение - в преработващата промишленост - с 0.8%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 5.8%, производството на електрически съоръжения - с 5.6%.

По-съществено намаление е регистрирано при: производството, некласифицирано другаде - с 29.1%, производството на тютюневи изделия - с 19.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.3%, производството на химични продукти - с 6.7%.

На годишна база спад на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%, в добивната промишленост - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2019 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0.3% спрямо предходния месец. През август 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2.0% в сравнение със същия месец на предходната година.

През август 2019 г. се наблюдава намаление на оборота спрямо предходния месец при търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.6%, и търговията на дребно с нехранителни стоки - с 0.5%, докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение - с 0.2%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-значителен спад се наблюдава при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - съответно с 6.7 и 3.4%, а по-съществено увеличение при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.6%.

През август 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.6%), търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.0%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.9%).

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетен при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 11.3%, при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 8.5%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 5.7%. Спад е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във