Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Спад в производството и доставките на ел. енергия и природен газ

Намалява производството на природен газ, на електроенергия и на пропан-бутанови смеси през февруари спрямо януари тази година, показват данните от Националния статистически институт. 

Най-забележимо е свиването в производството на природен газ

(общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително офшорното производство) - с 25% до 3 млн. куб. метра. Това е най-ниският добив в последните дванадесет месеца. 

Производството на електроенергия у нас е намаляло с 9.6% до 3 759 ГВтчс през февруари спрямо януари и отново е под четири хиляди ГВтчс, които премина през януари. Този показател отчита произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите панели.

В промишлеността и търговията на дребно бизнес климатът остава приблизително на равнището си от януари. Промишлените предприемачи са умерени в оценките си относно производствена активност, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията от всички сектори - строителството, сектора на услугите, промишлеността и търговията на дребно, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостига на работна сила и недостатъчното търсене.

Спад има и при производството на пропан-бутанови смеси - с 16.7% до 5 хил. тона през февруари. Числата обаче показват, че в последните десет месеца производството се е стабилизирало около това ниво - малко нагоре, малко надолу.

Същевременно през февруари спрямо януари тази година нараства производството на твърди горива, безоловен бензин и дизелово гориво, показват числата от статистиката.

Най-голям е ръстът при безоловния бензин -

с 8.3% до 91 хил. тона, като показателят отново преминава границата от деветдесет хиляди тона на месец. 

В производството на твърди горива (включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища) има увеличение със 17.9% до 1.81 млн. тона. Но показателят остава под две хиляди тона, които успя да прескочи само през декември в последните единадесет месеца. 

При дизеловото гориво има нарастване с 2.4% до 173 хил. тона, но отново е под двеста хиляди тона, както и в последните шест месеца. 

Явно производствената и търговската дейност показват някакво съживяване, а и хората май не спират да пътуват с личните автомобили след разхлабването на някои от противоепидемичните мерки.

Изследването на енергийните продукти се провежда месечно и осигурява информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. То обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти

 

Доставки на енергийни продукти 

Следвайки тенденцията от спад на производството, през февруари спрямо януари тази година намаляват доставките на природен газ - с 8.9% до 347 млн. куб. м (за втори пореден месец), и на електроенергия - с 11.4% до 3 127 ГВтч. 

Същевременно при доставките на всички други енергийни продукти има увеличение.

Най-голямо е било търсенето на дизелово гориво, при което се отчита ръст с 13.3% до 162 хил. тона след спада през януари.

През втория месец на тази година нарастват доставките на твърди горива - с 5.1% до 2.01 млн. тона, и те пак са над две милиона тона след спада през януари. Увеличение има и при покупките на пропан-бутанови смеси - с 10.3% до 32 хил. тона, и на  безоловен бензин - с 5.7% до 37 хил. тона (за втори пореден месец). 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във