Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Спад в продажбите и намалени поръчки от основните дистрибутори отчита "Българска роза" - Карлово

Българските фирми, които работят за външния пазар са сред най-пострадалите от пандемията от коронавирус. 

"Българска роза" АД - Карлово изнася своята продукция в редица страни, част от суровините и материалите, който работи са внос от ЕС и трети страни. Предвид факта, че разпространението на Ковид-19 е поетапно в различни части на света, което налага ограничаване на придвижването на товари и хора, това неминуемо се отразява на износа на готова продукция, вноса на суровини и материали, а така също и на туристите, които са голям потребител на продуктите на фирмата. 

Дейността на "Българска роза" АД е изложена на валутен риск, тъй като голяма част от продукцията на дружеството се изнася в чужбина. Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, тъй като дружеството извършва по-голяма част от своите разплащания (покупки и продажби) в лева или евро.

В тази ситуация в предприятието са пренастроили дейността си. През първите шест месеца на тази година основен дял в продажбите на готова продукция се пада на продукт, който от години присъства в портфолиото на дружеството, но доби изключителна популярност и търсене поради опасността от зараза с Ковид-19, а именно гел за почистване на ръце на спиртна основа с аромат роза и лавандула. За да отговори на търсенето и повишения интерес, освен съществуващите опаковки от 85 мл, фирмата е пуснала на пазара и други опаковки. 

Също така специалистите в отдел "Иновации и Развитие" са разработили в кратък срок серия MAX Protect с основни активни съставки млечна киселина, която е естествен биоцид и масло от мащерка, което е известно със своите антивирусни и антисептични свойства.

С разрешително от юни тази година на Министерството на здравеопазването "Българска роза" АД е пусна на пазара антибактериален дезинфектант за ръце.

Приходите от продажби през първите шест месеца са 1.62 млн.лв., в т.ч. 491 хил. лв. от износ на продукция - 30.53% от общите приходи от продажби на продукция. За същия период на миналата година делът на износа е бил 32.40% или 692 хил. лв. от паричните постъпленияа. За първото шестмесечие дружеството реализира загуба в размер на 14 хил. лева. 

Планираната печалба от началото на годината до края на юни бе 91 хил. лева. Неизпълнението се дължи на спад в продажбите на козметика както на вътрешен, така и на външен пазар, което е в резултат на обявената световна пандемия от Ковид-19 и последвалата икономическа криза.

"Българска роза" АД отчита продажби за юни в размер на 336 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 1.67 млн. лева.

Компанията обявява неокончателен финансов резултат за юни  - печалба от 52 хил. лв., а за периода между януари и юни - загуба в размер на 14 хил. лева.

"Българска роза" АД обявява прогнози за продажбите през юли тази година в размер на 125 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 1.799 млн. лева.

Прогнозите на мениджърския екип на "Българска роза" АД до края на тази финансова година са за спад в общите приходи от продажби, което се дължи на намалени поръчки от основните ни дистрибутори в страната и чужбина вследствие на световната пандемия от Ковид-19.

Като се вземе предвид предмета на дейност на "Българска роза" АД, то отрасловият риск от една страна е свързан с развитието на козметичната индустрия и от друга - с наличието на суровини и материали за производството на натурално-ароматични продукти. Отрасловият риск характерен за козметичната индустрия се поражда от влиянието на научните постижения по отношение на активни съставки, отговарящи на все по-високите изисквания на потребителите, новите технологии, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на вътрешни и външни пазари.

Поради факта, че основен приходоизточник за "Българска роза" АД са производството и продажбите на етерични масла и конкрети, основните рискови фактори за дружеството може да се окажат цените на световните пазари, вътрешна конкуренция, наличие на суровини и изменение на техните цени. Наличието на суровини и техните цени са в пряка зависимост от конкретните природо-климатични условия по време на кампания.

Общото събрание на акционерите на "Българска роза" АД взе решение да не разпределя печалбата за 2019 г., която остава в резервите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във