Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Спад с 13% на приходите от продажби на производителя на акумулатори "Елхим - Искра"

Машиностроителните фирми все още не могат да работят с пълен капацитет. Поръчките не са толкова много, а възстановяването на пазара и клиентите е бавно. Така че и финансовите резултати отразяват тази ситуация. 

Приходите от продажби на "Елхим - Искра" АД през октомври тази година намаляват с 13% спрямо същия месец на миналата година. Те са в размер на 2.58 млн. лв. и с натрупване от началото на годината са общо 25.35 млн. лева, съобщават от фирмата за производство на акумулатори в Пазарджик. Това означава, че предприятието не успява да изпълни прогнозата си за приходите от продажби за десетия месец, която беше за парични постъпления от 2.60 млн. лв. и с натрупване от януари до октомври за 25.37 млн. лева.

"Елхим - Искра" АД обяви неокончателен финансов резултат - загуба за октомври тази година в размер на 57 хил. лева и загуба с натрупване от началото на годината от 756 хил. лева.

Прогнозата на мениджърите на фирмата за приходите от продажби за ноември е в размер на 2.90 млн. лева и общо за единадесетте месеца на годината от 28.25 млн. лева.

"Елхим - Искра" АД е производител на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии. 

Основни акционери в дружеството са: "Стара планина холд" АД с дял от 51.40% и CPM-Plastic Machinery LTD -  с 16.55% от капитала. Свободно търгувани са 26.36% от книжата с право на глас.

Резултатите от дейността на "Елхим - Искра" АД през тази година са силно повлияни от въведените от правителствата на България и в Европа ограничителни мерки във връзка с разпространението на Ковид-19, вследствие на което продажбите реализират значителен спад, тъй като сериозно са засегнати продажбите на дружеството на пазарите в Италия, Франция, Испания, Русия и други.

Спад има в продажбите на всички видове произвеждани от "Елхим – Искра" АД изделия: стартерни акумулаторни батерии, полутягови батерии, тягови акумулаторни батерии и елементи за тягови батерии.

Спад в поръчките и отказ от по-рано заявени такива наложиха и кратковременни спирания на производствения процес през първо и второ тримесечие на годината, уточняват от фирмата. От началото на годината дружеството е предприело и действия за снижаване на материалните и производствени разходи и оптимизиране на персонала. В тази посока е и решението на общото събрание на акционерите на "Елхим – Искра" АД, проведено през месец май тази година, което взе решение, с оглед на икономическата обстановка и перспективите пред предприятието през тази година, да не разпределя печалбата за 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във