Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Спад на промишленото производство през януари

Промишленото производство през януари спада с 1.2% спрямо същия месец на 2016 година, отчете НСИ. През последния месец на изтеклата година беше отбелязан растеж на годишна база от 6.9%, но по предварителни данни.

На месечна база, спрямо декември, индексът намалява с 3.9%.

На годишна база спад има в преработващата промишленост - с 3.7%, и в добивната промишленост - с 2.8%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 6.9%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 32.1%, производството на тютюневи изделия - с 27.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 19.4%, производството на напитки - със 17.5%.

Увеличение е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 13.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 13.0%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 11.6%, производството на основни метали - с 10.5%.

На месечна база намаление е регистрирано в преработващата промишленост - с 5.8%, и в добивната промишленост - с 1%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен ръст от 9%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 37.2%, производството на напитки и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 12%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 7.9%, производството на изделия от други неметални минерални суровини и производството на мебели - по 5.8%.

Ръст е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 23.4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 18.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във