Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Спад на печалбата на „Трейс груп“ за полугодието

С 42.08% по-малко са приходите /без финансови/ за първото шестмесечие на тази година на „Трейс груп холд“ АД, като са на стойност 27.06 млн. лева. С най-съществен дял от тях (77.90%) са паричните постъпления по строителни договори, които осигуряват 21.08 млн. лева. Но и намаляват - с 52.14% спрямо същия период на миналата година. Компанията има приходите и от продажба на услуги, като и те са по-малко с една трета.

По-голямата част от парите, които дружеството е спечелило през първата половина, са от клоновете в чужбина (51.41%), а останалите са спечелени в страната. От компанията съобщават и за забавяне от страна на възложителите при приемането на извършените работи по текущите проекти.

Компанията извършва всички видове инфраструктура - строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Портфолиото на дейностите също така включва инвестиции, международна търговия и логистика. Фирмата работи на строителни обекти и у нас и в съседна Сърбия.
По-ниската степен на ангажираност на строителната компания е причината разходите по икономически елементи към края на юни да намалеят - с малко над една трета, и са на стойност  27.14 млн.
лева. Харчовете за суровини и материали са 3.20 млн. лв. и се увеличават с 494.98% на годишна база. Разходи за външни услуги, които  са с най-висок дял, намаляват с 58.22 процента.
Разгледани по географски признак  67.68% от изхарчените средства са реализирани  в страната ни, а останалите  - в клоновете на дружеството.

По предварителни данни за периода между януари и юни са реализирани общо приходи в размер на 30.14 млн. лв. и общо разходи по дейността на стойност 28.66 млн. лева.

В крайна сметка финансовият резултат е печалба от 802 хил. лева. Тя обаче е с над 5 млн. лв. по-малка спрямо края на юни миналата година.

Николай Михайлов, който е председател на надзорния съвет контролира 67.26% от капитала. Фирмата "Галини – Н" ЕООД има дял от 9%, собственост на други инвеститори са 24.714% от книжата с право на глас.

"Трейс груп холд" АД е изкупило обратно 0.026% от собствените акции.

 

Прогнозата

на мениджърите на "Трейс груп холд" за приходи по договори с клиенти за второто шестмесечие е за спад от 43.18% на годишна база до 47.72 млн. лева.
При паричните постъпления по строителни договори обаче очакванията са за спад от 40.89 на сто. Повишение обаче може да има при другите приходи на компанията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във