Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СОФИЙСКА ВОДА НЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

По силата на 25-годишния концесионен договор, сключен през 2000 г., Софийска вода трябва да осигурява услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води за град София. Чрез този договор столицата трябва да получи дългосрочно модерни европейски ВиК-услуги. Но мониторинговият доклад на Омонит ЕООД твърди, че в този му вид договорът е неизгоден за София, тъй като има голямо разминаване между офертата на концесионера, представена по време на конкурса, сключения по-късно договор и реалното му изпълнение. До момента са пропуснати договорените срокове за изпълнение на почти всички проекти, планирани за първия петгодишен период. Неизпълнението е по няколко показателя. Първият е
загубата на вода
От 2000 г. общите течове са намалени само с около 2% и в момента са 62.6 процента. А в концесионния договор е записано до 2006 г. те да бъдат намалени с 32 процента. Нещо повече, концесионерът е пожелал промяна на този показател - до 38% през 2011 г., и да се запази такъв до края на концесията, вместо предвидените по концесионния договор 16% към момента на приключването й.
Вторият показател, който не се изпълнява, са
инвестициите
По договор концесионерът има задължение да инвестира 152 млн. долара за целия период на концесията. Реалните вложения на Софийска вода АД са по-малко и от отчитаните (и претендирани) от концесионера, и от договорения им размер. За първата година от концесията - 2001 г., концесионерът изпълнява само 48% от обещаното в договора и 58% от онова, което отчита по документи - 27 млн. лева. За втората година са инвестирани 90% от договорените средства и съответно 69% от отчетените - 52 млн. лева. За третата година Софийска вода АД изпълнява само 60% от договорните инвестиции и 60% от отчетените инвестиции - 32 млн. лева. За четвъртата година реалното изпълнение е съответно 50% от договорните средства и едва 56% от отчетените по документи - 23 млн. лева. В същото време продължават и споровете между Столичната община и Софийска вода АД по отчетените инвестиции. От Омонит твърдят, че доказателственият материал за направените вложения, който им е предоставен, не е пълен.
Другият спор е за лимита на
водопотреблението
Концесионерът необосновано преразходва значителни количества вода за водоснабдяването на София спрямо определените му в разрешителното за водоползване, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Съгласно офертата на концесионера при търга Софийска вода се ангажира през 2004-2005 г. да водоснабдява града със 141 млн. куб. м вода. В действителност обаче ползваният обем е 240 млн. куб. метра. Концесионерът заявява, че определеният му лимит от МОСВ от 224 млн. куб. м е много нисък, а самият той в концесионния договор определя, че през 2024 г. ще са достатъчни 196 млн. куб. м питейна вода.
Цената на водата
също е сред неизпълнените показатели. В офертата е заложена цена от 0.43 стотинки без ДДС. И тя е трябвало да важи за целия срок на концесията. Общинските съветници са на мнение, че Софийска вода спекулира с големия процент загуби на вода и ги използва като аргумент за обосноваване на допълнителните инвестиции. А те пък са повод за акционерите да искат повишаване на цената на водата.
Като резултат, с помощта на недостоверните данни за подадената вода, фактурираната вода, неотчетените водни количества и процент на загубите, заложени във финансовия модел, се калкулира и нереална цена от 1.44 лв. на куб. метър. До 18 юли 2006 г. тя трябва да бъде внесена за разглеждане и одобрение в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

ЦЕНАТА НА ВОДАТА - НАГОРЕ И ПО-НАГОРЕ

Шест месеца преди началото на 2007-ма, когато според прогнозните разчети на Световната банка цената на кубик вода у нас трябва да е около 2 лева, ВиК-дружествата в страната публикуваха предложенията си за предстоящите повишения. По-голямата част от тях поискаха в началото на седмицата поскъпване между 20 и 35 на сто. Изключение направи само частният концесионер на столичното дружество Софийска вода - с присъщото си нахалство той поиска повишение с цели 69 процента.
Ако Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) одобри исканията на ВиК-операторите, новите цени ще влязат в сила най-рано от август. Така още през това лято водата в столицата ще струва 1.44 лв. с ДДС, вместо досегашните 85 стотинки. Впрочем точно такова поскъпване бе одобрено още през миналата година от Столичния общински съвет, но цените на водата тогава не бяха повишени. Възможно е и сега повишението да не е с 69 процента, прогнозираха експерти в бранша, като се основават на несъгласието на столичния кмет Бойко Борисов. Още в понеделник градоначалникът поиска от да види бизнес плана на Софийска вода за следващите три години, на чиято основа ще бъдат одобрявани новите цени на водата. Въпреки че Столичната община няма правомощията на регулатора ДКЕВР, ние трябва да се запознаем с мотивите за новите цени, каза Бойко Борисов и припомни, че общината се опитва да предоговори концесионното споразумение. По начина, по който за момента се изпълнява концесионният договор, не е обосновано да се иска такава цена, заключи столичният кмет.
Въпреки че исканията за повишение на ВиК-дружествата в Североизточна България са далеч по-скромни, цената на водата там ще е най-висока и плътно ще доближи 2 лева за кубик. Причината е, че там се използват помпи и горивата за тях заемат сравнително голям дял в себестойността.
Най-скъпата вода засега консумират в Добрич - 2.40 лв. за кубик, въпреки че дружеството доставчик иска поскъпване е около 30 на сто. Сегашната цена на водата от 1.90 лв. за кубик не е променяна от 1999 г., а електроенергията, горивата и ВиК-консумативите са поскъпнали сериозно, обясни управителят на местното дружество Величко Василев. Запознати обаче припомниха, че най-вероятната причина за високата цена на водата в Добрич са огромните разхищения, които допуска дружеството. Срещу бившия шеф на ВиК-Добрич Георги Господинов се водят четири дела и едно следствие. В началото на юни в досието му бе вписана и условна присъда за шест месеца, постановена от Районния съд заради неизгодна сделка за ремонт на водомери. Господинов е обвинен още и в това, че с помощта на началниците на районите в Каварна и Тервел, както и на адвокат Пламен Припърженски и и на бизнес дамата Димитричка Василева е присвоил 173 873 лв. чрез неизправни документи за строително-монтажни работи.
В Разград, където в момента цената на кубик вода също е близо 1.90 лв., засега не е направено предложение за поскъпване. Заместник-шефът на ДКЕВР Люцкан Далакчиев обаче е на мнение, че дружеството би трябвало - напротив - да поиска намаление на тарифата си с 25 на сто.
ВиК-Йовковци, което управлява водоснабдителното дружество във Великотърновска област, ще иска 31 на сто по-високи цени от август, съобщи неговият управител Евгени Николов. Предложението е новата стойност на водата в района да е 1.62 лв. за кубик с ДДС вместо досегашните 1.24 лева. Плевенското ВиК пък иска повишение от 28 на сто, съобщи служителката в дружеството Геновева Василева и обясни, че поскъпването е вследствие от наложителната реконструкция на инфраструктурата, както и от факта, че водните тарифи тук не са променяни вече четири години. Ако предложението бъде прието, кубик вода в Плевен ще струва 1.64 лв. вместо сегашните 1.28 лева.
Сред най-скромните искания е това на водното дружество в Шумен - то настоява за повишение едва с 20 процента. Ако предложението му бъде одобрено, от август кубик вода за населението там ще струва 1.93 лв. с ДДС вместо сегашните 1.60 лева.
Въпреки че ВиК-тата от Южна България също настояват за увеличение между 20 и 30 на сто, цената на водата там ще е по-ниска, отколкото на север от Балкана. Едно от най-високите предложения за водното поскъпване в тази част на страната е на ямболското ВиК - 35 на сто.
Водното дружество в Пловдив, където цената на водата е сред най-ниските в страната, предлага поскъпване от 25 на сто. Ако то бъде прието, питейната течност в Града на тепетата от август ще струва 1.16 лева. Промишлените потребители са разделени в три категории според замърсяването на водите от тяхната дейност. Те ще плащат съответно 0.36, 0.48 или 0.72 лв. на куб. м за пречистване.
Още по-евтина ще е ценната течност в Перник. Водното дружество там иска едва 20-процентно поскъпване. Тарифата за промишлени цели пък изобщо няма да се променя, така че Стомана Индъстри и Топлофикация-Перник ще купуват водата по досегашните цени.
До 18 юли седемдесетте ВиК-дружества трябва да представят в ДКЕВР тригодишните си бизнес планове, акцент в които трябва да е намаляването на разходите на вода, съобщиха от водния регулатор. Страната ни заема едно от челните места в Европа по разхищение на питейната течност - над 60 процента. Според шефовете на водните ни дружества обаче основна причина за исканите повишения са увеличените цени на енергоносителите и набъбналите производствени разходи. Необходимостта от реконструкция на инфраструктурата и намаляването на течовете са едва на трето място, а предвидените за това средства са нищожни в сравнение с огромните суми, които са необходими. По сметки на последните две правителства до 2015 г. ВиК-секторът в страната ще се нуждае от поне 12 млрд. лева. Дотогава според шефа на дирекция Водоснабдяване и канализация в Министерството на регионалната политика и благоустройството Пламен Никифоров цената на водата ще стигне около 2 евро за кубически метър. Сиреч някъде около долната граница на тарифите в Западна Европа, където цените на водата варират от 1.1 евро в Испания до 4.7 евро в Дания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във