Банкеръ Daily

Управление и бизнес

София ще стане "зелена" с проект за 840 млн. eвро

Столична община разработи План за действие за "зелен" град. Проектът е на стойност около 840 млн. eвро, а планът представлява програма за устойчиво развитие, която съдържа инвестиционна програма и 10-годишна визия в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването. 

Зелената политика на общината включва мерки за подобряване и разширяване на дела на зелените пространства в града и интегриране на зелената инфраструктура в целия град. В целите за „чиста енергия” са: планирани  да се увеличи делът на обществения транспорт и насърчаване на използването на по-чисти горива, увеличаване използването на възобновяема енергия, подобряване на енергийната ефективност в сградите и намаляване на използването на твърдо гориво за отопление на сгради.

В стратегическите цели за „отговорно използване на ресурсите” са планирани мерки за  намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша. Други мерки са: увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите. Целта е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти като по този начин се подобри качеството на околната среда в града.

Столична община очаква изпълнението на мерките ще доведе до конкретни ефективност и ползи като икономия на енергия в размер на 384 100 MWh/годишно. Реализирането на програмата и мерките ще доведе и до реално намаляване на емисиите на ФПЧ2,5 с 21 200 кг/г. и 322 700 кг/г. оксиди, а намалението на CO2 се очаква да бъде значително - 213 800 т CO2/година.

Планът се разработва с техническата помощ на Европейската банка за възстановяване и развитие. Това стана възможно след присъединяването през 2018 година на Столична община към Рамковата инициатива на ЕБВР „Зелени градове“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във