Банкеръ Daily

Управление и бизнес

София очаква Шестата президентска среща на върха на Инициативата "Три морета“

Министър Кирил Петков ще е национален координатор на Инициативата "Три морета".

Регионалната инициатива "Три морета" започва да придобива вече по-конкретни измерения. На 8 и 9 юли в София ще се проведе Шестата президентска среща на върха на Инициативата "Три морета“, на която България е бъде домакин.

Инициативата „Три морета“ започва на ниво държавни глави като платформа за осигуряване на политическа подкрепа за ускорено икономическо развитие и засилено вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество и свързаност между 12 държави членки на ЕС, граничещи с Балтийско море, Адриатическо море и Черно море.

Срещата на върха ще бъде съпроводена от бизнес форум, свързващ компании и заинтересовани страни от региона със стратегически чуждестранни инвеститори, като целта му е да се наложи като инструмент за привличане на нови инвестиции в Централна и Източна Европа и да осигури подкрепа за изпълнението на трансгранични и вътрешнорегионални проекти, имащи стратегическо значение за страните участнички.

Друга основна цел ще бъде да се насърчи благоприятната инвестиционна среда и бизнес климата в региона чрез преки и активни делови контакти и мрежи.

От страна на държавата домакин – България, Министерството на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия са съорганизатори на бизнес форума, съпътстващ Срещата на върха на държавните глави.

Регистрацията за онлайн участие във форума е отворена на линка:

https://meeting15.com/en/join-event/the-ministry-of-economy-of-the-republic-of-bulgaria-bsmepa-bdb-amcham-bulgaria-three-seas-sofia-summit-and-business-forum/2510

Бизнес форумът ще предостави отлични възможности за запознаване на участниците с най-актуалните пазарни тенденции в специализираните панели (енергетика, транспорт, иновации и цифровизация), както и да научат повече за функционирането на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“ и изискванията към представяните към фонда проекти.

Онлайн платформата на инициативата също така предоставя възможности за онлайн осъществяване на преки контакти и провеждане на онлайн бизнес срещи между всички регистрирани участници.

Голямата цел на "Три морета" е освен стандартните финансови инструменти на ЕС, да се търсят и други пътища за финансиране на тези проекти.

Инициативата "Три морета" е създадена през 2015 г. и обединява 12 държави от Европейския съюз - : Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Целта е да се насърчи транспортната, енергийната и дигиталната свързаност в региона чрез съвместни проекти по линията Север-Юг. А основният приоритет е да се подобрят условията за икономическо и социално развитие в държавите от Източна Европа чрез по-голяма свързаност във всичките измерения - транспортна, дигитална, енергийна.

Три български проекта са одобрени от инициативата като приоритетни - възстановяване на проектните параметри на ж. п. линията Русе-Варна изграждането на тунел под прохода "Петрохан" и разширяването на газовото хранилище в село Чирен.

Оценката за необходимите за региона на Инициативата „Три морета" инвестиции в областта за транспортната инфраструктура до 2030 г. е 290 млрд. евро, за енергетиката 87 млрд. и за дигитална инфраструктура 130 млрд. евро.
 

Министър Кирил Петков ще е национален координатор на "Три морета"

Правителството измени Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на национален координатор от българска страна на Инициативата „Три Морета”. Съгласно промяната за национален координатор е определен министърът на икономиката Кирил Петков.

Инициативата "Три морета" обединява дванадесет държави членки на Европейския съюз: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Целта е чрез съвместни проекти между държавите да се насърчи сътрудничеството за инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност за постигане на устойчивост, икономически растеж и ускорено социално и икономическо сближаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във