Банкеръ Daily

Управление и бизнес

София няма нужда от строителство на нови жилищни сгради

Съществуващият жилищен сграден фонд е достатъчен да поеме населението, което вече живее в СО, както и това, което според демографските прогнози се очаква да се засели в общината в близките десетилетия, показва доклад на общинското предприятие "Софияплан".

Жилищната система на София е добре запасена с физическите си елементи „жилищни територии” и „жилища”. Жилищният въпрос в София е въпрос на качество, а не на количество.

Проблем се явява сегашният Общ устройствен, който залага на количество. Изследването показва, че планът дава възможност за застрояване на голяма площ нови зони за жилища, които при средния стандарт на обитаване, биха могли да приемат близо 1 млн. нови жители. Въпреки че такъв голям брой хора надали ще мигрира към София в близкото бъдеще, възможността за строителството на такова голямо количество жилищна площ вече води до негативни ефекти за средата – празни жилища, липса на инфраструктура, проблеми с придвижването. 

"Строителството на нови жилища в София е породено основно от два фактора – желанието на гражданите за по-добри битови условия и желанието за инвестиция в имот, която се счита за сигурна. Първият фактор трябва да бъде адресиран чрез обновяването в максимална степен на съществуващия жилищен фонд, а не създаването на нов. Строителството на много нови жилища за сравнително статичен брой жители води до появата на много празни жилища. Възможността, която ОУП дава за толкова голямо строителство на жилища, се експлоатира вече от 10 години и в София вече се наблюдава наличие на необитавани жилища. Съществуват хипотези, че почти 1/4 от жилищния фонд (или около 150 хил. жилища) в столицата е необитаван. Въпреки че определянето на обема и местоположението на необитаваните жилища е трудна за изпълнение задача, тяхното съществуване не бива оспорвано. Необходима е целенасочена общинска политика в посока на това инвестиционният интерес да бъде насочен към обновяване на съществуващите сгради вместо строителство на нови", посочват експертите. 

Вторият фактор, закупуването на жилище с цел инвестиция, създава риск от инвестиционен балон, тъй като жилищата биха имали стойност само, ако има кой да ги обитава, тоест да плаща наем за тях, или да направи покупка. А това все по-малко ще е така. Естественият прираст на столицата е отрицателен, а механичният прираст намалява през последните 10 години, за сметка на броя новозапочнати жилища, който се увеличава. 

Същевременно стандартната площ за обитаване не се променя, тоест не живеем на по-широко. Възможността за строителство на нови жилища е необходимо да бъде значително намалена, за да не бъде изгубена напълно стойността на вече изградените жилища, както и за да могат те да бъдат обслужени адекватно с публична инфраструктура.

Освен това София разполага със сериозен жилищен резерв, изразяващ се както в неусвоени стари индустриални територии в рамките на града, към които трябва да се съсредоточи новото строителство, така и в необитаваните жилища. Към това трябва да се добави и възможността за повишаване на качеството на съществуващия жилищен фонд. Столицата няма нужда от допълнителни нови терени за жилищно строителство на зелено от гледна точка на жилищен капацитет, а от масово обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата използваемост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във