Банкеръ Daily

Управление и бизнес

София на първо място по фирми, ползвали "спасителния пояс" 60/40

От Министерството на труда и социалнатата политика отчетоха, че до момента над 300 000 работни места са защитени чрез мерките на държавата за запазване и осигуряване на заетост. От ведомството отбелязаха, че е налице устойчива тенденция за понижаване на безработицата през последните пет месеца. За октомври тя е 6.9% при 9% през май. Като за този период броят на регистрираните в бюрата по труда хора без работа спада с 67 544 души.

С първия вариант на мярката 60/40

от 13 март до 30 юни са подпомогнати 9000 работодатели и са запазени 180 000 работни места. Платените средства от НОИ са 186 млн. лв. Най-много пари са получили работещите в предприятията от преработващата промишленост - близо 71,6 млн. лв. По този начин са спасени над 80 400 работни места. Към работодателите от търговията са насочени 29,5 млн. лв. за 26 700 служители. Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е подпомогнат с малко над 22,6 млн. лв.

Оказва се, че са подпомогнати най-много фирми от областите София-град (3 127), Пловдив (724) и Варна (609).

С втория вариант на мярката

до 10 ноември са запазени 142 100 работни места. Платени са близо 330,6 млн. лв. на 4876 работодатели. Отново най-много пари са преведени за работещите в предприятията от преработващата промишленост - близо 150,6 млн. лв., за запазване на 58 900 места. Предприятията от добивната промишленост са получили 32,2 млн. лв. за 6 300 места. Към работодателите от търговията пък са насочени 29,4 млн. лв. за 11 000 работници. Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е подпомогнат с малко под 41,5 млн. лв., а сектор „Транспорт, складиране и пощи“  – 28,1 млн. лв.

София отново е водещ град с най-много регистрирани фирми  (1 741), Варна (411), Бургас (386), Пловдив (363) и Благоевград (236).

В момента тече кандидатстването за третия вариант на 60/40, който ще действа до края на годината. Подадените за малко повече от половин месец заявления са 1978 за запазване на 48 691 работни места.

Чрез мярката за подпомагане с 290 лв.

е запазена заетостта на 22 467 работници и служители от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“ и „Транспорт“. Платените средства са в размер на малко над 14,8 млн. лв. на 1 465 работодатели. По схемата „Заетост за теб“ са подадени 5733 заявления от 3813 работодатели за разкриване и субсидиране от държавата на 15 916 работни места. Преобладават местата в сектор „Преработващата промишленост“ с 31,6%. Следват тези в „Хотелиерството и ресторантьорството“  - 26,2%, и „Търговия и ремонт на автомобили“  - 17.1%. Сключените към момента договори с работодатели са 2899, като по тях са наети 5842 безработни. Най-голям интерес има от фирми в областите Благоевград и Бургас, където са заявени съответно 1730 и 1510 свободни позиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във