Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СОФИЯ ХВЪРЛИ 15 ХИЛ. ЛВ., ЗА ДА СИ ПРЕДИЗВИКА ДИСКУСИЯ

Ако се вярва на дебелите книги, публично-частното партньорство е сред най-добрите възможности за местната власт да разреши голяма част от своите проблеми. Ползите са ясни - частният инвеститор познава много по-добре съответната област от общинската администрация, финансовата тежест се поема предимно от него, а публичният участник следи само за качеството на предлаганата услуга. Дали водена от подобни или пък от други мотиви, администрацията на главния архитект на София Петър Диков обяви през есента на миналата година малка обществена поръчка за изготвянето на проектонаредба, която да регламентира публично-частното партньорство при реализирането на проекти с обществена значимост. Сред тях са довършването на метрото, подобряване на състоянието на водния сектор, изграждането на спортни зали и повишаването на енергийната ефективност в общината. На конкурса се явиха три организации, като за победител беше избрана асоциацията Правна инициатива за местно самоуправление.
Идеята, разбира се, изглежда добра, но както често се случва у нас - само на пръв поглед. В средата на февруари готовият вече проектодокумент бе внесен за обсъждане в постоянните комисии на Столичния общински съвет (СОС). Най-изненадващо обаче именно началникът на правния отдел към главния архитект - Борис Милчев, който трябваше да убеди общинските съветници в достойнствата на норматива, призова да не се бърза с приемането му.
По време на дискусията стана ясно, че общината е платила на неправителствената Правна инициатива за местно самоуправление 15 хил. лв. за изготвянето на въпросната проектонаредба, но срещу тази сума е получила един чисто пожелателен теоретичен текст. В цялата първа глава например се обяснява каква е целта на документа, какво представлява публично-частното партньорство и ползата от него. За капак всичко е изложено изключително неразбираемо и съвсем основателно породи гневните реакции на общинските съветници.
С възлагането на тази поръчка са дадени общински пари за нещо, което впоследствие СОС сам ще трябва да си направи, заяви Кирил Арсов от НДСВ. Колегата му Николай Желев от СДС пък е на мнение, че ако някой прочете представения проект, веднага ще се откаже от идеята за партньорство. Той припомни, че Столичната община е работила със същата организация по изготвянето на стратегията за управление на отпадъците, но резултатът пак бил плачевен и се наложило общинската администрация да пише нова стратегия.
Председателят на Правна инициатива за местно самоуправление Ева Радева се оправда, че целта им била изготвянето именно на документ, който да... предизвика дискусии сред общинските съветници и да се уточнят изискванията им, а не да наложат конкретен норматив.
Проверка на БАНКЕРЪ установи, че същата асоциация редовно организира семинари за общините в страната, като темите са как да се кандидатства за пари от еврофондовете. Само през февруари е имало два такива форума и таксите за участие в тях са били съответно 190 и 150 лева. Остава да се надяваме, че качеството на предложеното обучение е било далеч по-високо от това на проектонаредбата.
Архитект Диков подчерта, че също е учуден от вида на документа, който по принцип е трябвало да бъде създаден още преди десет години. Сега текстът е върнат обратно на Правна инициатива за местно самоуправление, за да бъде променен така, че да отговаря на изискванията на общината. После той отново ще бъде внесен за разглеждане в комисиите на СОС.

*Още през октомври 2006 г. община Пазарджик прие наредба за публично-частното партньорство. В нея подробно са описани редът и условията за провеждане на конкурси за избор на фирма партньор, начините на изпълнение на съвместните проекти, както и правата и задълженията на двете страни.
*През март 2007-а местната власт в Бургас прие Програма за публично-частно партньорство, разработена от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива - Бургас. Документът регламентира дейностите, които подлежат на публично-частно партньорство, начина на финансиране, както и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. В програмата са залегнали и методите, по които се осъществява контролът по реализация на дейностите и изразходваните средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във