Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СОФАРМА СТАНА ЛИХВАР НА ЧОРБАДЖИЯТА СИ

Публикуваните финансови резултати на столичния фармацевтичен завод Софарма извадиха на бял свят точните параметри на счетоводната му обвързаност с неговия мажоритарен собственик Елфарма (обединението между Унифарм и Електроимпекс). Въпреки увеличението на капитала на фармацевтичното предприятие в началото на 2001 г. паричните средства в банковите му сметки са намалели от 5 млн. лв. до малко повече от 2 млн. лева. Оказва се, че само за година Софарма е кредитирала собственика си с над 32 млн. лева. Част от парите са използвани за погасяване на вноските по кредита за 24 млн. щ. долара, който Елфарма изтегли от БУЛБАНК за покупката на софийския си завод. Решението за това съвместно издължаване е взето на общо събрание на акционерите на Софарма през януари 2001 година. Оттогава насам заемът се плаща от касата на фармацевтичното предприятие, а се преоформят като задължение на Елфарма към него. То набъбва с повече от 1 млн. лв. на всеки 30 дни - само главницата, която се изплаща по 24-милионния кредит от БУЛБАНК, е 524 хил. щ. долара месечно. Окончателното изплащане на заема трябва да стане през май 2004 г. и дотогава вероятно Елфарма задлъжнява прогресивно към собствения столичен фармацевтичен завод.Тенденцията ще се промени, когато Софарма започне да изплаща дивиденти от печалбата си, заяви за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на предприятието Огнян Донев. През миналата седмица Донев спомена пред електронното издание finanse.news.bg, че най-вероятно е гледал прекалено песимистично на бъдещето, прогнозирайки преди време, че Софарма няма да раздава дивиденти през първите три години след приватизацията си. В понеделник (15 април) мениджмънтът й е обсъждал дали още през тази година да не разпредели малка част от печалбата на предприятието, която е в размер на над 21 млн. лв. (3.50 лв. за акция). Според Донев обаче, е въпрос на приоритет кое е по-важно в този момент за завода - да се инвестира в достигането на международните стандарти за добра производствена практика GMP, които от 18 април 2003 г. стават задължителни за България, или да се зарадват акционерите с някой и друг лев. Колкото до операциите около изплащането на кредита към БУЛБАНК с пари на Софарма, изпълнителният директор Огнян Донев обясни, че това е залегнало като условие още в приватизационния договор за завода. Така че гласуваният текст на общото събрание през януари 2001 г., с който Софарма става солидарен длъжник с мажоритарния си собственик по дълга от 24 млн. щ. долара, не е извън предварително предвидените правила на играта. Около въпросното събрание имаше страхотно брожение сред чуждестранните акционери на Софарма, представител на повечето от които бе вицепремиерът Николай Василев (тогава вицепрезидент в лондонската инвестиционна банка Лазард кепитъл маркетс). Дребните акционери недоволстваха не само от ангажирането на дружеството с този дълг, но и заради вдигането на капитала му, с което се увеличи значително делът на Елфарма във фармацевтичния завод. Днес Огнян Донев е убеден, че Софарма печели от взаимоотношенията с мажоритарния си собственик, тъй като върху средствата, които му предоставя, се начислява лихва в размер на основния лихвен процент плюс надбавка от 10 процента. Изпълнителният директор подчертава също така, че в случая трудно могат да бъдат излъгани държавата или дребните акционери, тъй като Софарма е обект на чести ревизии, одитът на счетоводните й отчети се прави от двама, назначени още от държавата експерти, а икономическото министерство има и представител в съвета на директорите. Има няколко хипотези за развитието на финансовите отношения между двете дружества. При сегашната схема на разплащане до две години задълженията на Елфарма към Софарма би трябвало да нараснат докъм 70 млн. лв., и то без лихвите. Елфарма държи 86.65% от предприятието, или 5.2 милиона от неговите акции, и ако ще му се издължава само чрез дивиденти, той би трябвало да е почти 14 лв. на акция. Има и по-безболезнен начин за финансиране - например продукцията на завода да минава през Елфарма. Освен това при бъдещо увеличение на капитала на Софарма делът на мажоритарния му собственик ще нарасне до над 90%, което означава, че в неговата каса ще влиза още по-голяма част от дивидента. Евентуално отписване на предприятието от регистъра на публичните дружества пък би позволило доста по-свободно и непрозрачно боравене с елфармския дълг. Поне засега обаче Огнян Донев заявява, че намерението му е Софарма да остане публично дружество и акциите му да се търгуват на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във