Банкеръ Weekly

Аделина Любенова

Социалната отговорност е нашата стратегия

Аделина Любенова - изпълнителен директор на "Алианс сървиз" АД

Аделина Любенова е магистър по фармация с 23-годишен опит като ръководител в
сферата на фармацевтичната логистика, маркетинга и националната аптечна мрежа.
Многогодишен организатор и лектор на професионални семинари и конференции.

Г-жо Любенова, бихте ли посочили основните цели за създаването на маркетинговата компания "Алианс сървиз" АД. И с какво се отличавате от другите големи браншови организации?

- През последните години във фармацевтичния бранш, и по-специално в търговията на дребно с лекарства, започнаха да се практикуват бизнес техники, които имат преди всичко протърговски подход към потребителите. Наложиха се маркетингови методи, стимулиращи клиента сам да се ориентира в избора си. Основен, движещ пазара фактор станаха рекламата и пиарът. Естествено, това пренасочи потребителите на лекарства към ценовата им детерминанта, а не към търсенето на ефекта от тяхното действие. Неглижира се спецификата на пазар, игнорира се най-съществената отлика на тези стоки от всички останали, а именно тяхното животоподдържащо и животоспасяващо действие. Главната причина за тези процеси е, че участниците в бизнес сегмента здраве не разбират спецификата му. Освен това липсата на фармацевтична компетентност за нивото на заболеваемост и болестност на хората насочи търсенето и предлагането на лекарства в посока на свръхупотреба. Породи се масовото самолечение сред населението, злоупотребата с лекарства и, разбира се, ожесточена ценова война между единичните аптеки с консолидираните във вериги и вертикално интегрираните собственици. Едно излишно и нехуманно противопоставяне на хора, интереси и капитали. Не на последно място, в този ускорен процес на консолидация роля изигра и непрекъснатата промяна на нормативната уредба при търговията с лекарства и държавната регулация. Тези елементи на бизнес средата провокираха създаването на "Алианс сървиз" АД. Една немалка част от независимите собственици на аптеки решиха да обединят знанията и дейността си в акционерно дружество с предмет на дейност фармацевтичен маркетинг, посветен на потребителите на лекарства. Тяхната основна цел е да наложат рационална и правилна употреба на лекарствата, да приложат аптечен маркетинг, индивидуално ориентиран към здравето на всеки потребител. Компанията има изработен годишен план за действие, съобразен както с острата, така и с хроничната заболеваемост на населението. Данните са актуални, съобразили сме и необходимите количества за целите ни. Неслучайно първият договор, който сключи дружеството, е именно с IMS Health България. Разполагаме с точна информация относно потреблението по месеци, региони и по лекарствени категории. Акционерите в "Алианс сървиз" прилагат маркетинг, свързан с кауза. Те са възприели мироглед на споделени ценности, който да търси и да капитализира възможностите на бизнеса да създава икономическата стойност по начин, който носи полза за обществото ни. Тоест, проблемите на хората не са в периферията, а в центъра.

Казвате, че аптечният пазар трябва да е ориентиран към интересите на потребителите. Как смятате да постигнете това?

- Социалната отговорност е нашата маркетингова стратегия. Разработили сме план-програма, включили сме професионални обучения за фармацевти и лекари по най-неотложните и иновативни продуктови теми. Ще въведем е-маркетинг, ориентиран към потребителя, достъпни информационни брошури и месечен бюлетин за профилактика и здраве. Ще създадем специализирани миницентрове в аптеките за стимулиране на редовната физическа дейност под мотото "Ще изглеждаме по-добре, ще се чувстваме по-добре, ще работим по-добре и ще живеем по-дълго, ако се занимаваме редовно с физическа дейност." Неслучайно бяхме наградени от БАЛИ през 2015 г. за иновация в сектора. Най-важното е, че разработваме специална софтуерна картова програма за клиентите, чрез която ще се следи индивидуалният прием на лекарства на всеки пациент, ще се контролира процесът на оздравяване и ще се генерира допълнителен бонус към услугата, предлагана в аптеките със стикер "Алианс сървиз". Програмата се казва "Заедно да предпишем".

Каква според Вас ще е 2016-а за фармацевтичния бранш на базата на новите регулации, които предстои да влязат в сектора?

- От предложените в края на 2015 г. проекти на здравното министерство има както обнадеждаващи, така и тревожни очаквания. Най-важното е да има ясна и стабилна лекарствена политика, да има предвидени финансови ресурси, защото пациентите могат да останат без животоспасяващи лекарства. Повече от половината от оборота на акционерите ни е свързан с лекарствата, отпускани от НЗОК. От години е факт и междуфирмената задлъжнялост. Ако не се помисли за подбор на необходимите продукти и за удовлетворяване на потребностите и желанията на членовете на обществото ни, ако на пазара има малко играчи, които по някакъв начин са си поделили пазара, няма да се промени сегашното положение на силна и нелоялна конкуренция и ограничено действие за инвестиции в сектора. Необходимо е да има регулация, правила и контрол на този пазар, защото е свързан с опазване на общественото здраве. Законите и наредбите трябва да спазват препоръката в решението на Европейския съд от 19 май 2009-а и да се съобразяват главно с нуждите на потребителите от ефикасни и безопасни здравни грижи. Аптеката е здравно заведение и е подчинена на принципа за опазване на човешкото здраве.

Facebook logo
Бъдете с нас и във