Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Собственикът на "Теленор България" ще произвежда електрически автобуси в Турция

Чрез дъщерната фирма - "Шкода Транспортейшън" а.с., групата "Пи Пи Еф" извършва продажба на тролейбуси у нас. 

Чешката инвестиционна група "Пи Пи Еф", собственост на милиардера Петър Келнер, част от която е и мобилният оператор"Теленор България" ЕАД, разширява бизнеса си в Турция. 

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила извършването на концентрация, която ще се осъществи чрез придобиване на съвместен контрол от страна на турската "Екса Експорт Санайи Мамулери Сатъш же Араштърма А.Ш." и "Пи Пи Еф Бийр Топхолдко" Б.В. върху турската фирма "Темса Улашъм Арачларъ Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, съобщиха от регулатора.

Анализът на тази сделка се налага, тъй като сумата от общите обороти на всички фирми в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв. и участниците в покупко-продажбата са задължени да уведомят Комисията за защита на конкуренцията. 

Сделката може да се осъществи, тъй като няма пазари, върху които тя ще окаже въздействие, тъй като придобиващото контрол предприятие – "ППФ" и придобиваното дружество "Темса" оперират на различни продуктови пазари (първото на пазара на продажба на тролейбуси в страната, а второто - на пазара на продажба на автобуси в България).

"Екса Санайи Мамулери Сатъш же Араштърма" А.Ш. - Истанбул няма дейност в България. Но корпоративната група, към която принадлежи, извършва у нас търговия на едро с гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили, трактори и строителна техника, продажба на цимент и на електрическа енергия. 

Другият купувач - "Пи Пи Еф Бийр Топхолдко" Б.В., е холдингово дружество, което не извършва дейност в България. Корпоративната група, към която принадлежи обаче  предлага мобилни телекомуникационни услуги на дребно, фиксирани телефонни услуги на дребно, услуги по терминиране на повиквания на едро в мобилни и фиксирани мрежи, предоставяне на услуги, свързани с международен роуминг на едро, продажба на тролейбуси, платформа за сравнение на цени и продукти за онлайн пазаруване, подпомагащ магазините с онлайн асортимент и клиентите им при правене на покупки. Чрез дъщерната фирма - "Шкода Транспортейшън" а.с. групата извършва продажба на тролейбуси у нас. 

Фирмата, която ще бъде купена - турската "Темса Улашъм Арачларъ Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети", осъществява в България продажба на автобуси за градски и извънградски транспорт.

"Темса" е ангажирана и в производството на електрически автобуси. Дружеството до момента не е осъществявало продажби на електрически автобуси. Очаква се първите електрически автобуси да бъдат продадени през 2020 г. в Турция.

Очаква се операцията да окаже въздействие върху пазара за продажба на автобуси в национален мащаб. От посочените дейности на фирмите е видно, че групата на придобиващото контрол дружество - "ППФ" (чрез "Шкода Транспортейшън" а.с.) и придобиваното предприятие "Темса" извършват продажби на автобуси и тролейбуси в България. Групата на другото придобиващо контрол дружество – "Екса" (т.е. групата "Сабанджъ") не извършва подобна дейност в страната.

"Темса" има незначително пазарно присъствие при продажбата на автобуси - между 0 и 5 процента. През периода 2018-2019 г. "Шкода Транспортейшън" а.с. не е реализирала продажба на тролейбуси в България.

По отношение на електрическите автобуси следва да се отбележи, че групата на "ППФ" чрез "Шкода Транспортейшън" а.с., както и "Темса", извършват производство на електрически автобуси (задвижвани с батерии) за градски транспорт. По данни на уведомителите, нито един от двамата участника в концентрацията обаче до момента не е осъществявал продажба на електрически автобуси в България. Нещо повече – "Темса" все още е в процес на разработване на своя електрически автобус. Първите доставки се очакват през 2020 г. за турския пазар. 

Съгласно договора за покупко-продажба, приключването на сделката е в зависимост от изпълнението на редица условия, сред които с основно значение са получаването на одобрение на концентрацията от КЗК и други национални органи по конкуренция и удължаване на срока на споразумението с кредиторите (конкордат) от  първоинстанционния търговски съд на Адана.

По данни в уведомлението от купувачите целта на сделката, от една страна, е финансова и икономическа стабилизация на "Темса". Също така, поради стратегическия интерес в производството на електрически автобуси и обществен градски транспорт, "Шкода Транспортейшън" а.с възнамерява заедно с "Темса" да обединят усилията си основно в доставка и в развойната дейност при разработването на такъв вид превозни средства с цел постигане на икономически по-ефективни и по-екологични транспортни средства.

Като краен резултат се очаква постигане на по-изгодни от икономическа, технологична и екологична гледна точка превозни средства, както от "Темса", така и от "Шкода". "Темса" разполага с изградена мрежа и ноу хау за продажба в страни от Западна Европа, САЩ и Турция, докато "Шкода Транспортейшън" а.с. има такива в Централна и Източна Европа. Това предоставя възможност за подкрепа в дистрибуцията на продукти на дадена група в териториите, в които тази група се представя сравнително по-слабо.

Групата на "ППФ" 

е мултинационална финансова и инвестиционна група, която осъществява дейност в множество сектори. Фокусът на групата е върху: финансови услуги, потребителско финансиране, телекомуникации, биотехнологии, търговия на дребно, недвижими имоти и земеделие. От април 2018 г. групата придобива "Шкода Транспортейшън" а.с. и нейни дъщерни дружества, които са заети в производството, сглобяването, реконструкцията и ремонта на наземни и подземни железопътни превозни средства, трамваи, тролейбуси, електрически автобуси и свързаните с тях услуги. Групата на "ППФ" започва първоначално да оперира в Чехия и понастоящем е активна главно в районите на Централна и Източна Европа, Русия, Германия, Нидерландия, Великобритания, САЩ, Китай, Индия, Виетнам, Индонезия и Филипините.

В България групата на "ППФ" осъществява дейност на следните пазари:

1. чрез "Теленор България" ЕАД групата оперира на пазарите на телекомуникационни услуги, мобилни телекомуникационни услуги на дребно, фиксирани телефонни услуги на дребно, услуги по терминиране на повиквания на едро в мобилни мрежи услуги по терминиране на повиквания на едро в фиксирани мрежи, предоставяне на услуги, свързани с международен роуминг на едро.

2. чрез "Шкода Транспортейшън" а.с. групата извършва продажба на тролейбуси.

3. чрез "Онлайн Къмперисън Шопинг" Кфт., Унгария (Online Comparison Shopping Kft.) групата участва на пазара на електронна търговия с платформа за сравнение на цени и продукти за онлайн пазаруване, подпомагащ магазините с онлайн асортимент и клиентите им при правене на покупки

Facebook logo
Бъдете с нас и във