Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Собственият дом има все по-важна роля в плановете на семействата

След успешната 2020-а, в която имотният пазар остана слабо засегнат от пандемията, жилищният пазар в София започна новата година с растящи обеми от сделки, засилено търсене и ръст на цените, които белязаха първите месеци на годината на фона на новите вълни на пандемията.
"Жилищният пазар направи много силно начало на 2021 година. Активността беше по-голяма и от началото на 2020-а преди пандемията, и от същия период на 2019 г., като на моменти беше дори еуфорична. По всичко личи, че жилищният пазар е преодолял пандемичната криза и продължава възходящия си цикъл на развитие”, коментира Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.
Новите тенденции на пазара, породени от COVID-19, продължават да бъдат актуални и през тази година, като те се разгръщат в по-голям мащаб и стават по-интензивни поради по-добрата информираност на хората и все по-ясното осъзнаване на новите им жилищни нужди.
Купувачите се пренастроиха към новата реалност и много прагматично и спокойно подхождат към избора на имот, преценят добре нуждите и възможностите си и сравнително бързо взимат решения. Собственият дом има все по-важна роля в целите и плановете на семействата. Наред с това, за пореден път се затвърди ролята на имотите като сигурен актив, към който хората се обръщат за вложение на спестяванията си в периоди на несигурност и криза.
Наличното ипотечно финансиране при ниски лихвени проценти, продължаващият ръст на доходите и сравнително стабилната икономическа среда продължават да влияят положително на жилищния пазар.
Средни цени и годишно изменение
Средната цена на закупените в София през първото тримесечие апартаменти по данни на агенцията е 1150 евро/кв. м при 1120 евро/кв. м в началото на миналата година. Това представлява ръст от 2.7% на годишна база - малко по-голям от отбелязания в последното тримесечие на миналата година ръст от 2.3 на сто.
Средната обща цена на закупените апартаменти е 109 530 евро при средно за миналата година от 100 260 евро. В тези данни виждаме както отражението на увеличението на цените, така и промяната в структурата на закупените жилища и нарастването на дела на по-големите апартаменти.
Обеми продажби
Данните на BULGARIAN PROPERTIES показват, че новосключените сделки в София през първото тримесечие на тази година бележат ръст от 20% спряво миналата година и около 10% спрямо 2019-а. Това показва, че жилищният пазар не само че е наваксал и се е възстановил от паузата по време на пандемията, но и че продължава своя възходящ цикъл на развитие.
В допълнение на активното сключване на сделки имаме и вписване на вече сключени договори в сгради ново строителство, които сега се въвеждат в експлоатация и се прехвърля собствеността. Това намира отражение в данните на Агенцията по вписванията, които сочат, че през първото тримесечие на тази година в София са вписани 6683 имотни продажби при 5285 за същия период на 2020-а, което е ръст от около 26% на годишна база.
Достъпност
Стойността на коефициента на достъпност през първото тримесечие е 1.13. Той запазва нивата от края на миналата година поради успоредното увеличение на цените и на доходите. Това означава, че към момента е нужна малко над една средна месечна софийска заплата за покупката на 1 кв. м жилищна площ в София.
Жилищно кредитиране
Лихвените проценти по жилищните кредити в лева, който са основната част от теглените жилищни кредити, продължават да спадат и в първите месеци на тази година са на средно ниво 2.79% по данни на БНБ.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във