Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Собствениците на земи в защитени зони получиха 46 млн. лева компенсация

Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 46 млн. лв. (45 898 204 лева)  от от Програма развитие на селските райони 2014-2020 г. за  2019 г. Подпомагане получиха 11 481 земеделски стопани със земи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона.

Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните. Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на наложени режими (ограничения) за земеделски дейности, включени в заповедта на министъра на околната среда и водите, за обявяване на съответна зона от Натура 2000.

По-рано бе съобщено, че общо 175 млн. евро се пренасочват към няколко мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подкрепа на земеделските производители. Страната ни е поискала от Брюксел промяна на програмата през есента на 2019 г. 40 млн. евро от тези средства са за „Биологично производство“.

Земеделският министър Десислава Танева обяви вчера след среща при премиера Бойко Борисов, че по програмата могат да кандидатстват и изцяло нови биологични производители, както и такива, които са на 5-тата година на заявяване. Те могат да заявят за още една година за подпомагане.

Десислава Танева подчерта, че благодарение на одобрената нотификация в следващите две седмици предстои отварянето на прием на заявления за помощ за възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки. 

"Ще бъде подкрепен сектор „Животновъдство“, предвид епизоотиите и повишаване на биосигурността в стопанствата. Предстои прием и по мярка  „Инвестиции в земеделски стопанства“, която е за подкрепа отново животновъдите. Част от прехвърлените средства се даде възможност за обявяване на целеви прием за стартова помощ за развитието на малки стопанства.  Той е насочен изцяло към подпомагане на малки стопанства с цел повишаване на биосигурността в стопанствата", обяви Танева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във