Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗД ЕВРОИНС СЕ СЛИВАТ

Собствениците на около 71% от капитала на застрахователното дружество Евроинс ще се слеят. Еврохолд АД (около 11% от капитала) и Старком Холдинг АД (около 60%) ще образуват ново дружество под името Еврохолд България АД. Това стана ясно от съобщение на БФБ-София от 16 октомври. Акционерите на Еврохолд АД ще гласуват на насроченото на 27 ноември извънредно общо събрание за сливането на дружеството със Старком Холдинг АД. Според Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Евроинс, се очаква освен акционерите разрешение за сделката да даде и Комисията за финансов надзор (КФН). Той допълни, че сливането ще се извърши според Търговския закон, като идеята е да се направи по-голяма структура и да се консолидира участието в Евроинс. По този начин от икономии на мащаба ще бъдат намалени и разходите на дружествата. Бошов заяви още, че параметрите на сделката ще бъдат добри за миноритарните акционери и на Еврохолд, и на Старком Холдинг.
Новообразуваното дружество ще бъде с двустепенна форма на управление и ще поеме правата и задълженията на сливащите се дружества. Ако акционерите одобрят предложението, уставният капитал на Еврохолд България ще бъде 50 002 586 лв., разпределен в същия брой акции с номинал 1 лев всяка. Очаква се надзорният съвет на компанията да бъде в състав Асен Христов, Димитър Димитров и Иван Мънков, който ще бъде независим член. Разноските, предвидени за учредяването, са в размер на около 150 000 лева.
Право на глас в общото събрание ще имат лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на провеждането му - към 13 ноември 2006 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на БФБ-София, в резултат на които купувачът ще може да упражни правото си на глас, е 9 ноември. При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във