Банкеръ Daily

Иван Иванов, КЕВР

Смяната на собственика на ЧЕЗ не променя лицензията или задълженията на дружеството

Към момента самата смяна на собственика на ЧЕЗ не променя лицензията или задълженията на дружеството за изпълняване на задълженията. Това каза председателят на КЕВР Иван Иванов на съвместно заседание на Комисията по енергетика и Комисията за контрол над службите за сигурност.

"Обект на действие на КЕВР са енергийни дружества, лицензианти, които притежават лицензия. Относно ЧЕЗ лицензирани дружества не са нито ЧЕЗ АД, нито ЧЕЗ България. Лицензирани дружества под контрол на КЕВР са ЧЕЗ-разпределение, ЧЕЗ-снабдяване и ЧЕЗ-трейдинг. Върху тях КЕВР упражнява текущ, последващ и превантивен контрол. Все още нямаме финална сделка и КЕВР не може да разглежда фирмата на Гинка Върбакова като лицензиант“, обясни Иванов.

Той подчерта, че на този етап КЕВР се произнася само в два случая.

„Първият е, когато се продава обособена част от лицензирано предприятие, случаят не е такъв-дружествата се продават в цялост. Вторият случай е, когато КЕВР трябва да се произнесе относно процедурата, когато се достига до дейности в самото дружество, когато кандидатът за придобиване на дружеството желае да заложи активи на дружеството, с което то осъществява лицензионната си дейност“, обясни Иванов.

Но, за да се случи това, и в двата случая изрично е необходимо да постъпи искане до КЕВР за разрешаване, а такова не е постъпило.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във