Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СМЕТНАТА ПАЛАТА УСТАНОВИ: ЗДРАВНАТА КАСА Е ЗАЧЕНАТА В ГРЯХ

Неуредиците в здравната реформа, скъпите лимузини на Здравната каса и луксозните сгради за нейните чиновници напълниха не една вестникарска страница през изминалата година. От много време насам обществото чака контролните държавни институции да проверят сметките на НЗОК и публично да огласят какво всъщност става. След несмели слухове за проверката на Сметната палата се разбра, че на 3 ноември резултатите от нея са изпратени на премиера Иван Костов, както и на куп министри.

Проверката обхваща периода от приемането на Закона за здравната реформа през 1998 г. до края на първото тримесечие на 2000 година. Тъкмо (но и само!) времето за първоначалното натрупване на капитала от здравните чиновници. Комичният елемент в цялата история е, че Сметната каса е направила пълна проверка на 28-те районни здравни каси, с изключение на клона в Пазарджик, където по-голямата част от документите се намирали в... местното полицейско управление за проверка.


Самото създаване на НЗОК започна с леки неуредици. Законният срок за избор на ръководните органи на касата е 23.11.1998, а управителният й съвет е избран на 06.01.1999 година. Директорът на НЗОК е избран чак на 15.03.2000 година. Едва след това стана възможно здравната реформа да старти.


Още първата година

НЗОК не успява

да изпълни приходната част на бюджета си с 65 822 171 лева. Това са 24.7% от предвидените пари. Ниският процент се дължи на слабата събираемост на здравноосигурителните вноски. Още по-трагично е положението с вноските на общините за здравната каса - те са само 5% от предвидените приходи. Самоосигуряващите се лица пък са се издължили само с 26.5 процента. Дупката в приходите на НЗОК е запълнена с бюджетна субсидия в размер на 9 705 337 лева. Инспекторите на Сметната палата отбелязват, че това е позволило на НЗОК своевременно да финансира административните си разходи.


Ала вместо да засили контрола по събирането на задълженията си, касата се е концентрирала върху търсене на подходящи офиси за чиновниците си и тяхното ремонтиране, констатират от Сметната палата. Текущите разходи на НЗОК са финансирани изцяло от държавния бюджет в размер на 14 953 334 лв (7.5% от реализираните приходи).

Оправданието

на здравните чиновници, че не са използвали здравните вноски на хората на тоя фон за да си купят луксозните лимузини Рено Лагуна, звучи направо цинично. Целият бюджет на НЗОК в крайна сметка се набира от средства на данъкоплатците и работещото население в България.


Заради проблемите с отпускането на заема за здравната реформа от Световната банка в размер на 60 млн. щ. долара Министерството на финансите на пет пъти е коригирало субсидията си към НЗОК. Първоначално тя е била 3 387 700 лв., за да достигне до 77 886 964 лева. Тия луди пари са отишли за изпълнение на инвестиционната програма на касата. Сиреч за купуване на сгради, автомобили и всякакво обзавеждане. За такива екстри касата е изразходвала 47 602 148 лева. За извършване на основни ремонти са похарчени 19 103 757 лв, а за софтуер са дадени 11 181 059 лева.


Именно

програмният продукт

закупен от НЗОК, става ябълката на раздора между здравните чиновници и Сметната палата. На 4.1.1999 г. НЗОК е обявила процедура за възлагане на обществена поръчка за доставяне и поддържане на интегрирана информационна система във връзка с работата на личните лекари. В определения срок е кандидатствала само кипърската фирма АремисСофт корпорейшън. Това наложило определяне на втори и дори трети срок за офериране, докато най-накрая кандидатствали и две български фирми. Което не попречило търгът да бъде спечелен от кипърците. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки АремисСофт корпорейшън е трябвало да бъде регистрирана по Търговския закон и да внесе в 14-дневен срок банкова гаранция от 113 520 щ. долара за изпълнение на договора. В момента на сключването на договора не е било изпълнено нито едното, нито другото условие. Чак няколко месеца по-късно - на 14.07.2000 г., фирмата е била пререгистрирана в България като Аремиссофт ЕЕ. МЕ. А. (България) ЕООД и едва тогава внася нужната гаранция. Цената на договорения софтуер според специалисти е твърде висока - 7 568 000 лв., или 4 047 059 щ. долара тогавашна равностойност. Касата е забавила третия и четвъртия етап на информационното осигуряване на здравната реформа, за които до края на проверката не е имало избран изпълнител.


Но, настанени в луксозните си офиси, висшите чиновници са вперили погледи в директорските бордове на преобразуваните в търговски дружества болници. Засега падат само пари от допълнителни заплати. Очакват се много повече...

Facebook logo
Бъдете с нас и във