Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СМЕТНАТА ПАЛАТА СКАСТРИ ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО

Спешно трябва да се изработи стратегия за преструктуриране на болниците, препоръчва Сметната палата в одитния доклад за финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на здравното министерство. Резултатите от проверката, която обхваща първите девет месеца на 2005 г., бяха публикувани на 5 април.
Одиторите имат още няколко настоятелни препоръки: мениджърите на болниците да изготвят оздравителни планове за намаляване на дълговете; Министерството на здравеопазването и здравната каса да разработят модел за финансиране на болничните заведения на пазарни принципи и за остойностяване на медицинския продукт; здравният министър да повиши изискванията към представителите на ведомството в директорските бордове, да търси отговорност за участието им в управлението на лечебните заведения и да изисква представяне на отчети за работата им.
Към края на разгледания период, тоест на 30 септември 2005 г., държавните и общинските болници са имали задължения за над 191 млн. лева. С най-голям относителен дял (68%) са просрочените дългове на университетските болници и националните центрове, се отбелязва в доклада. Според одиторите, тъй като през проверявания период не са назначени финансови контрольори във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, а предварителният контрол е осъществяван в противоречие със законовите изисквания от главните счетоводители, не е предоставена надеждна информация за изпълнението на бюджета и за вземане на правилни управленски решения. За пореден път палатата констатира и че при собствена правна дирекция със 17 души щат министерството продължава да харчи бюджетни пари за външни юридически услуги. За първите девет месеца на 2005-а са били сключени цели осем подобни договора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във