Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СМЕТНАТА ПАЛАТА ПОИСКА СПИРАНЕ НА ЗАМЕНКИТЕ

Необходими са промени в Закона за общинската собственост (ЗОС), които да осигурят прозрачност и ефективност при сключването на сделки с общинските имоти. Това се посочва в доклада на Сметната палата за извършения одит за периода от 01.01.1998 г. до 31.12.2005 г. в общините Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Нова Загора, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора, София, Шумен, Хасково и Ямбол, представен в петък (25 април).
Ревизорите на палатата са установили, че решенията за такива сделки се вземат за всеки конкретен случай, без местните парламенти да са приели годишни програми за разпореждането с общинските имоти. По тази причина одиторът предлага да се въведат промени в ЗОС, които да задължат съветниците да изготвят планове, в които да се впишат тези сделки. Освен това кметът на съответната община трябва да осигури публичен достъп до тези програми, за да е ясно какво смята да продава общината през годината. За да се избегнат пък тайните сделки, се предлага създаването на публичен регистър, в който задължително да се вписват данни за насрещната страна по сделката, за стойността на договора, както и за цените на заменяните имоти. Хората от Сметната палата настояват още при гласуването в общинските съвети сделките с общинско имущество да се одобряват само с квалифицирано мнозинство.
Националният одитор не е пропуснал и така характерните за всяка общинска администрация заменки на имоти. В доклада е записано, че решенията за извършването им се вземат само по искане на гражданите и фирмите. Общинските съвети пък не конкретизират имотите, които физическите или юридическите лица предлагат в замяна и така им дават възможност по-късно да ги сменят с други. Тъй като всичко това създава предпоставки за корупционни практики, предлага се при решенията за замяна на имот, който е частна общинска собственост, местните власти да изготвят правни и финансово-икономически анализи, с които да обосноват целесъобразността на сделката. А за да се постигне максимална прозрачност при заменките, е необходимо те да стават чрез публичен конкурс.
Според Сметната палата предлаганите промени в ЗОС наистина са необходими, но на този етап са само пожелателни, тъй като единствено Народното събрание може да ги запише като разпоредби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във