Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Сметната палата не откри проблеми при еврофондовете

Липсата на измами, нарушения и кражби у нас очевидно не се възприема като новина. Поради това публикуваният преди дни доклад на Сметната палата за извършен одит на оперативните програми и приноса им за изпълнение на Националната стратегическа референтна рамка не получи никакво внимание. А всъщност е важно да се отбележи, че проверяващите не са открили съществени злоупотреби при усвояването на европейските средства в периода от началото на 2011-а до края на 2014-а. 

"Създадени са добри финансови условия за изпълнение на дейностите и постигане на заложените в програмите цели и приоритети, като са постигнати устойчиви темпове на нарастване на отчетените стойности на договорените и фактически изплатените на бенефициентите средства", пишат в доклада си одиторите. Установено е, че са извършвани изменения в бюджетите на отделните оперативни програми, като е реагирано своевременно на настъпилите социално-икономически промени. В резултат, според експертите, е била предотвратена загубата на европари. "Предприети са адекватни действия оставащият свободен финансов ресурс да бъде максимално оползотворен и да се минимизира рискът от автоматично освобождаване на средства", отбелязва Сметната палата. В крайна сметка загубите от европейските фондове са в общ размер на 59 243 935 евро, което е под 1 на сто от общия размер на финансирането за България.

Може би най-същественият недостатък е, че системите от индикатори за оценка на изпълнението и резултатите за всички оперативни програми са претърпели множество промени от различен характер. За всички индикатори например е направено изменение на годината, посочена като край на периода на изпълнение, тъй като в началото за такава е била определена 2013-а, а плащанията продължават до края на 2015-а. Поради това е трудно в рамките на одитирания период да се прецени с точност доколко успешно е било управлението на програмните. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във