Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СМЕТКИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ФОНДОВЕ СЕ УГОИХА

ДЪРЖАВАТА ПРЕВЕДЕ НА ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ КОМПАНИИ ПАРИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ

Парите вече започнаха да идват по сметките на професионалните ни фондове, съобщиха със задоволство мениджъри на пенсионни компании. Националният осигурителен институт (НОИ) обеща да преведе парите на осигурените работници, упражняващи 1-ва и 2-ра категория труд, до 20 май и, както изглежда, ще удържи обещанието си.
До края на януари всички работещи при тежки условия на труд трябваше да изберат в кой от деветте лицензирани професионални пенсионни фонда да бъдат осигурявани. До 20 февруари пенсионните компании бяха длъжни да представят в НОИ заявленията на записалите се в техния фонд. Задължение на осигурителния институт бе да обработи заявленията и да започне да превежда парите на работещите при тежки условия на труд по сметките на съответния професионален фонд. Според експертите на НОИ подлежащите на осигуряване в професионални фондове у нас са около 140 000 души. Общо заявленията, получени до 20 февруари в института, са 112 658, което означава, че 81% от подлежащите на осигуряване по този параграф са упражнили правото си на избор. Другите 19% (около 27 000) от работещите при тежки условия този четвъртък (17 май) бяха разпределени служебно между фондовете. Направи го комисия, която се състои от по един упълномощен представител на НОИ, Държавната агенция за осигурителен надзор и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Осигурените бяха разпределени по равно на всеки фонд, като бяха взети под внимание характеристиките като категория труд, пол, възраст и т.н. За резултатите от разпределението членовете на комисията трябва да подпишат протокол, обясниха осигурителните експерти и това трябва да стане всеки момент. Другата седмица НОИ ще предостави на пенсионните компании списъка на лицата, служебно разпределени в техните фондове. След този акт на всеки от деветте регистрирани професионални пенсионни фонда се паднаха по 3000 осигурени лица. Прави впечатление, че сред фондовете, които се облажиха от разпределението на пенсионната баница, има и такива, които със собствени сили са успели да съберат доста по-скромен брой осигурени.
На 13 април Националният осигурителен институт оповести предварителните резултати от зимната надпревара. С най-много набрани заявления, както се и очакваше, са ППФ Доверие, ППФ Алианц България и ППФ Съгласие. При проверката, направена от специална работна група на НОИ на подадените заявления, се оказа, че в 29 815 (26.47%) от тях има пропуски от различно естество. Тези заявления бяха върнати на пенсионните компании, за да бъдат отстранени неточностите. Според експерти пропуските в повечето от проблемните 29 815 заявления са коректно отстранени и те ще бъдат признати на предалите ги пенсионни компании. Има обаче и заявления, които са върнати повторно на осигурителните дружества за ново доуточняване. След като приключи и тази процедура, ще бъдат обявени окончателните резултати от надпреварата между професионалните фондове. Едва след окончателното обработване на данните за проблемните 29 815 заявления ще стане ясно и колко от всичките заявления са дублирани. До момента са установени 7455 дублирани документа. Хората с такива заявления също ще бъдат разпределени служебно между фондовете, но това ще стане най-вероятно през юни, уточниха служители на НОИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във