Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Смениха шефа на Агенцията по кадастър

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов назначи нов директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Изборът му падна на инж. Мима Чалева. Изглежда, починът на служебния премиер Огнян Герджиков да прочисти високите етажи на държавната администрация бързо бе възприет и от подопечните му министри.

Чалева е магистър инженер от Висшия институт за архитектура и строителство със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“. Освен това има магистърска степен по публична администрация от СУ „Св.Климент Охридски“ и е магистър по право от ВУ „Св. св. Кирил и Методий“. Според официалното съобщение новият началник на кадастъра е бивш главен секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (от 2002 до 2010 година). По време на управлението на тройната коалиция Чалева беше главен секретар на регионалното министерство.

Мотивът за смяната в ръководството на агенцията (както беше посочено) е, че са подадени множество сигнали за проблеми в работата на ведомството. По всяка вероятност това наистина е така, тъй като проблемите тук не са от вчера. Само през миналата година тук бяха сменени доста началници. Със заповед на тогавашния регионален министър Лиляна Павлова първо беше временно отстранен от длъжност Светослав Наков. Поводът беше сигнал до  Комисията за конфликт на интереси. Тя обаче все още не е огласила някакво решение по казуса.

От 4 ноември 2016-а функциите и задълженията на изпълнителен директор бяха поделени между главния секретар на агенцията Лазаринка Стоичкова и директора на дирекция "Геодезия и картография" инж. Румен Янков. На 13 декември обаче Янков се оттегля по "здравословни причини" и беше заместен от Михаил Киров.

На 16 февруари  служебният регионален министър Попниколов разпореди Силвия Колева временно да поеме ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър със срок до 1 април 2017 година. Очевидно обаче е преосмислил това си решение и е предприел новото назначение - на инж. Чалева. Тя пък е поела ангажимента до седмица да провери досегашната работа на агенцията и да направи предложения за подобряването й.

В началото на месеца стана ясно, че гражданите най-сетне ще могат да подават много по-бързо заявления за справки, свързани с кадастъра, геокартфонда, правоспособност, възражения срещу приети и не влезли в сила кадастрални карти, благодарение на новия електронен портал. По този начин се осигурява по-бърз и удобен достъп до необходимата информация.  

Информацията в новата система е дело на фирма „Мапекс“, чийто изпълнителен директор също е бивш шеф на агенцията - той е Александър Лазаров.

За шест месеца частното дружество свърза новия портал с географските информационни системи на агенцията - Софтуер за управление на данните от електронния архив, Информационна система за специализирана карта на черноморското крайбрежие и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър. В рамките на проекта компанията интегрира в новата платформа кадастралния регистър и кадастрална карта на агенцията, регистър геокартфонд и специализираните регистри за морските плажове, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчни дюни, острови, включително и такива, създадени в резултат на човешка дейност.

Новата Кадастрално-административна информационна система предоставя на гражданите актуална информация от интегрираните регистри на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Всеки потребител вече може по електронен път да заяви извадка на едромащабни топографски карти, стар кадастрален или комасационен план на земеделски земи или кадастрален и регулационен план на населено място, информация за налични данни, да разгледа кадастралната карта и кадастралните регистри, както и да отправи писмено възражение към агенцията.

Доста по-скептичен и към новата система, и за последните приети промени в Закона за кадастъра и в имотния регистър е друг бивш началник на агенцията - инж. Валентин Йовев, който сега е председател на Камарата на инженерите по геодезия. Според него истината е, че действително съвършени закони няма и не може да има, тъй като обществените отношения, които те уреждат, непрекъснато се променят. Но всяка промяна, смята Йовев, трябва да води до по-добро уреждане на съответната материя. А точно това не се е случило с последните промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въпреки че в мотивите към законопроекта беше записано, че „целта на изготвения законопроект е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, като се регламентира облекчена процедура за създаването им за неурбанизираните територии.

Йовев смята, че нито опашките от хора в агенцията са намалели, нито собствеността им е по-надеждно защитена. Той обяснява поредните скандали във ведомството (свързани с журналистически разследвания за имотната мафия) като  следствие преди всичко на „пропуски“ и „вратички“ в законите, уреждащи собствеността, от което се възползват мошеници, и то не без помощ „отвътре“. Йовев посочва за пример промените в чл.49а, ал.4 (нова редакция в ДВ, бр.57 от 2016-а), според които „одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал.1 не подлежат на обжалване“. Според него това е тотално нарушение на правата на българските граждани, гарантирани им от конституцията. Той обвинява депутатите, че са приели промени в закона, без да се съобразят с мненията на професионалните гилдии, нито със съдиите по вписванията и с нотариусите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във