Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Смениха ръководствата на ДКК и оръжейните фирми

Държавната консолидационна компания е с нов изпълнителен директор - адв. Венцислав Димитров. Заемащата до този момент длъжността Смиляна Нитова продължава да е част от Съвета на директорите. От тази седмица има и трима нови членове в колективния орган, a с цел приемственост, мнозинството от четири гласа е на членовете, назначени от предишния министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова.  

На заседание на ръководството днес са одобрени "спешни мерки за оздравяване" на дъщерните дружества на ДКК. Сменени са ръководствата на ВМЗ-Сопот и "Кинтекс". Спрян е и процесът по смяна на изпълнителния директор на Научно изследователския технологичен институт (НИТИ) – Казанлък. В последния ден от управлението на Нинова започна процедура за уволнението на инж. Делян Начев, който е с 30-годишен опит в сектора. Той ръководи НИТИ повече от десетилетие, предприятието е на печалба и се инвестират средства за квалификация на персонала, аргументират се от ведомството.   

Съветът на ДКК е констатирал 

законово нарушение във функционирането нa „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД

– досега Съветът на директорите му е бил от 3-ма души, a законът изисква да са минимум 5. За да се отстрани този пропуск, за нови членове са подадени за вписване: Ивайло Кънев, Николай Николов, Тома Цилев и Иван Ангелов. Кънев притежава опит във финансовото планиране и изпълнение, в това число е бил мениджър бюджетиране и ценообразуване в Централното управление на "Крайслер", Канада. Николай Николов е юрист с повече от 30 годишен стаж. В миналото Иван Ангелов е бил представител на България в Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване, притежава опит във военно-промишления сектор. Тома Цилев също е с юридическо образование със стаж в различни институции.      

В ръководството на ВМЗ се връща и Иван Стоенчев. Основен мотив е влизането в управлението на завода на човек, който познава в детайли дейността, има необходимия опит и може да върне високите нива на производство в най-кратки срокове. Стоенчев пое ръководството на ВМЗ в началото на 2022 г. и въпреки освобождаването му през юни, бе постигната печалба от 48 млн. лв. за полугодието. 

Решението цели да успокои и надигащото се недоволство в синдикатите, според които производителността намалява и се изостава в изпълнението на договорите на оръжейния завод. Има множеството сигнали и изразени притеснения за начина, по който дружеството се управлява.

По разпореждане на министър Никола Стоянов публичните предприятия в системата на Министерството на икономиката и индустрията е следвало да спрат разплащания, от които не зависи пряко дейността им, до запознаване с реалното им състояние. Въпреки това ВМЗ е направило за седмица преводи за над 3 млн. лв. за строителни дейности. Същевременно има сигнали за

умишлено раздуване на административния щат,

преназначаване на хора на ръководни длъжности с цел избягване на задължителния по закон изпитателен срок и залагане на клаузи за огромни обезщетения при освобождаване от длъжност, в разрез с интересите на дружеството. 

Съветът на директорите на ДКК е взел решение да направи промени и в ръководството на „Кинтекс“ ЕАД. Основен мотив за това е безпокойството от влизането на разследващи органи в държавния оръжеен търговец. Данните показват, че непосредствено преди това са платени приблизително 800 хил. лв. към офшорно дружество. Всички факти и обстоятелства предстои да бъдат уточнени, но за да се направи обективен анализ на състоянието му е взето решение да се включат нови експерти в ръководството. Единственият член на Съвета на директорите, който е гласувал против изплащането на големите суми към офшорната компания, остава в ръководството на „Кинтекс“. Това е Пламен Пешев, който е дългогодишен служител с над 30-годишпен стаж. За нови членове са предложени Борис Янчев, Милен Николов, Станислава Георгиева и Николай Станчев. 

Предвид ситуацията с финансовите преводи на „Кинтекс“ за ръководния орган е предложен Милен Николов, който е одитор, заемал различни позиции в Сметната палата.

Станислава Георгиева е правоспособен юрист с над 15-годишен стаж.

Борис Янчев, който има опит във външната търговия, двустранните и многостранни търговски отношения, ще подсили основната дейност на „Кинтекс“ по преговорите с чуждестранни партньори.

Николай Станчев притежава експертиза в управлението на производствени процеси и е с дългогодишен стаж в различни предприятия и институции, свързани с военно промишления комплекс.    

Продължава анализът на състоянието и на другите дъщерни дружества.  

"Старото и новото ръководство в ДКК ще работят за приемственост и разширяване на експертността в дъщерните дружества. Именно с цел надграждане и по-бърз анализ на реалното състояние при кадровите промени в „Кинтекс“ и НИТИ Казанлък са запазени членове на досегашните им ръководни органи", посочват от държавната компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във