Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Служебният кабинет приема отчет за изпълнение на държавния бюджет

Служебното правителство ще проведе заседание от 10 ч., съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има шест точки.

Ще се вземе решение за позицията на управителя за България в Черноморската банка за търговия и развитие по предложено решение за одобрение на стратегията за участие в капитала и технически параметри на записването му. Вносител е министърът на финансите.

България е със статут на страна учредителка на ЧБТР и активен акционер. Дяловото ни участие в уставния капитал на банката е в размер на 13.6% или 270 000 акции. Страната ни е представена в управителните органи на банката с управител и заместник-управител в съвета на управителите и директор и заместник-директор в съвета на директорите.

В България ЧБТР приоритетно финансира експортно ориентирани дейности, както и инфраструктурни и енергийни проекти. Банката се стреми да разширява финансовата си дейност в България по линия на малките и средни предприятия и селскостопанския сектор.

Правителството ще измени и допълни Решение № 437 на Министерския съвет от 2021 г. за утвърждаване броя на приманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации н България през учебната 2021 - 2022 година. Проектът за решение е внесен от министъра на образованието и науката.

Министрите ще обсъдят:

-отчет за изпълнението на държавния бюджет на България за 2020 година и доклада към него,

-годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2020 година,

-годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2020 година и

-предложение до Народното събрание за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на България за 2020 година. Документите са внесени от министъра на финансите.

В дневния ред е и проект на предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за създаване на сметка между Министерството на отбраната на България и Федералната резервна банка на Ню Йорк и на споразумението относно някои сметки, свързани с чуждестранно финансиране на продажби за военни цели между Министерството на отбраната на България, Агенцията на департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк. Вносител е министърът на отбраната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във