Банкеръ Daily

От 1 януари 2023 година:

Служебният кабинет предлага минимална заплата от 770 лева

Служебното правителство ще предложи минималната работна заплата за следващата година да бъде 770 лева. Това обяви вицепремиерът и служебен социален министър Лазар Лазаров. "Следвайки принципа за осигуряването на адекватност, ние ще предложим на социалните партньори за минималната работна заплата за следващата година, автоматично и без въздействие от други фактори, да се приложи принципът - 50 на сто от средната работна заплата за предходната година", посочи Лазаров. В цифрово изражение би изглеждало в границите на 770 лева, уточни той. Ще има и преходен период за нейното въвеждане в законодателството, но ще продължи дискусията със социалните партньори, допълни той. Това ще бъде предложение, което следва да намери своята реализация в Закона за държавния бюджет за 2023 г.

България се е присъединила към международноправен документ - Конвенция на международната организация на труда, напомни Лазаров. По думите му в нея има основни принципи, които се следват при определяне на минималната работна заплата, отчитането на икономически и социални показатели. До този момент сме ги отчитали в нашите предложения след нейното ратифициране. Дискусия, която се води на равнище Европейски съюз и България, е свързана с проекта на Директива за адекватни минимални работни заплати, подчерта социалният министър. Независимо, че тя все още не е приета, ние сме започнали в страната нашата дискусия доста по-рано отколкото в Съюза, добави той. Дебатът е за механизмите, които отчитат и определят минималната работна заплата. 

Данните, с които разполага министерството, са от Националния статистически институт. В рамките на директивата има граници, в които следва да бъдат включени определяне на размера, за да няма съответни негативни отражения върху икономическото развитие. Онова, към което се ориентират те, е свързано с горната граница, каза той за синдикалните искания за минимална работна заплата от 800 лева.

Служебният министър на труда и социалната политика представи екипа си и приоритетите на министерството. Татяна Георгиева е началник на кабинета. За заместник-министри са назначени Наталия Ефремова, Надя Клисурска-Жекова и Емил Мингов. Последователност, приемственост и експертиза са били критериите при формирането на екипа, както и равнопоставеност на мъжете и жените, каза министър Лазаров. 

Част от дейността на министерството е насочена към най-нуждаещите се от целева помощ за отопление. Те ще получават с 20% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон. Помощта ще започне да се изплаща от 15 август. Предприети са действия и за разширяването на обхвата на лицата, които имат от подпомагане за отопление. Почти 196 000 са подадените заявления за помощ, а на 108 000 вече е отпусната.

Предвижда се над 530 000 души с ниски доходи да получат всяка година пакети с храна и хигиенни материали, а услугата „Топъл обяд" ще получават над 50 000 нуждаещи се.

 До 2027 г. ще разполагаме с 411, 7 млн. лева, с които ще бъде оказа подкрепа за над 600 хил. души. Като нови инициативи Лазаров посочи предоставянето на пакети с хигиенни материали и подобни продукти, които да окажат подкрепа на семейства с деца и лица, жертви на насилие. Помощта ще бъде предоставена най-малко два пъти в годината.

Излизането с предложение за размер на линията на бедност е другият акцент в дейностите на ведомството. Тя постепенно започна да се превръща в основен измерител в провеждането на някои политики, изтъкна социалният министър. И добави, че към настоящия момент тя е поставена в основата на финансовата подкрепа, която получават хората с увреждания. На социалните партньори ще бъде предложена помощ размер на помощта в границите на 504 лева. Това е 22% повишение спрямо действащия размер на линията на бедност.  

Мерките, насочени към пазара на труда, следват и другия основен приоритет - ограничаване негативните ефекти върху пазара на труда. В последните месеци равнището на безработица се задържа ниско и се приближава до естественото. Акценти са подкрепата на младежите за започване на първа работа, хората с увреждания, лицата в пред пенсионна възраст и икономически неактивните лица. В четвъртък предстои обсъждане със социалните партньори на предложение за предоставяне на 5 млн. и 600 хил. лева за осигуряване допълнителна заетост за лица от уязвимите групи. Тези средства са част от Националния план за действие по заетостта и ще подкрепи над 25 хил. лица да бъдат включени в заетост и обучение на около 11 хил. души. 

С особена важност е управлението на средства от Европейския социален фонд. Програма „Развитие на човешките ресурси“ е с общ бюджет от над 3 млрд. 850 хил. лева, които ще достигнат до 740 хил. души. Съгласно Плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени промените в Закона за насърчаване на заетостта. Предвидено е обвързване на социалните плащания с границата на бедността. Други акценти са модернизирането на системата за дългосрочни грижи за възрастни и хора с увреждания, създаване на условия за дигитални обучения в специално разработена платформа, както и дигитализация на услугите на агенциите към ведомството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във