Банкеръ Weekly

размах

"Служебни" правила за европарите до 2020-а

Заместник министър-председателят в служебния кабинет Илияна Цанова работи с хоризонт до 2020 година.

Открай време най-трайни у нас се оказват уж временните неща. Вземете за пример преместваемите обекти, постройките край морето, временно изпълняващите определена длъжност, та дори и временната заетост, с която някои успяват да се пенсионират... Същото сега е напът да се случи и със служебното правителство на Георги Близнашки. Но не в смисъл, че усмихнатият професор по право ще ни управлява дълго и мъчително, а че взетите от т. нар. временен кабинет решения ще имат решаващо значение за години напред. Такива именно са постановленията за определяне на някои от най-важните правила за еврофондовете до 2020 година. Наистина точно сега е времето за подобни действия и липсата на редовно правителство е просто стечение на обстоятелствата, но част от въпросните разпоредби трябваше да са приети още в края на 2013-а и забавянето им с още месец или два е напълно без значение. Други са си валидни, но просто се изменят по вкуса на служебната власт. Разбира се, всички тези реформи може да се окажат много добри и полезни, само дето е доста спорно доколко е работа на временните министри да се занимават с тях.

За хубаво или за лошо, резултатите са налице. По инициатива на заместник министър-председателя Илияна Цанова предстои да бъде изменено постановление №70 на Министерския съвет от 2010 г., уреждащо координацията при харченето на средствата от Европейския съюз. Предвижда се създаването на Координационен съвет към правителството, който да го подпомага на експертно равнище при управлението на еврофондовете. Начело на съвета ще е заместник министър-председателят, ангажиран с тези въпроси (б.а - без да е сигурно, че изобщо ще има такъв в следващия кабинет). В състава му ще са хора от управляващите органи, от одитния и сертифициращия орган, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националното сдружение на общините. Като наблюдатели пък ще участват представители на Сметната палата, на браншовите и работодателските организации.

Поправките в постановлението предвиждат също така създаването на Методически съвет по финансови корекции. Той ще играе ролята на медиатор при спорове между бенефициенти и управляващи органи, така че да не се стига до съдебна процедура. Новата структура ще помага на министрите при определянето и извършването на финансови корекции, когато са установени нарушения в обществените поръчки и договорите по проекти. За ръководител и на този съвет е определен заместник министър-председателят по управление на парите от ЕС. А членове ще са представителите на управляващите органи, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция. При необходимост дейността им ще бъде подпомагана от външни експерти.

"Считам, че създаването на посочените съвети ще допринесе за повишаване на ефективността на механизмите за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. По този начин ще бъде постигната по-добра съгласуваност на действията на отделните органи в системата за контрол на европейските фондове. Ще бъде постигната и по-добра координация между контролните органи по отношение на уеднаквяване практиката им по прилагане на финансовите корекции, което ще създаде по-добра среда за реализиране на проектите", мотивира действията си Илияна Цанова. В казаното има смисъл, тъй като досега комуникацията между звената по управление на евросредствата беше толкова накъсана, че на практика никой не знаеше какво правят колегите му. 

Служебното правителство е подготвило и проект за изменение и допълнение на самата Методология за определяне на финансовите корекции. Основната причина за това са заплахите на Националното сдружение на общините, че местните власти повече няма да плащат за грешки и недомислия на държавните чиновници. Както е известно, сега се наказват редица възложители, предимно общини, въпреки че не са направили никакви нарушения. Ето защо новата методология предвижда бенефициентите да не се санкционират, когато са спазили изцяло законодателните разпоредби. Глоби няма да има и когато за установеното от управляващ орган или от изпълнителната агенция "Одит на средствата от ЕС" нарушение има решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) или Върховния административен съд (ВАС), с което бенефициентът се е съобразил. Така ще се избегне абсурдът да се наказва провинение, което преждевременно е било отстранено. Същото ще важи и ако в обявлението или в документацията за провеждане на обществена поръчка са заложени незаконосъобразни изисквания или критерии за оценка, които обаче са били предмет на контрол от страна на КЗК и ВАС. Практиката досега и особено казусът със спрените пари по програмата "Околна среда" показват, че много от проектите с наложени финансови корекции са били обявени за законосъобразни от антимонополната комисия или съда. 

"Намирането на обективен механизъм за справедливо налагане на финансовите корекции е задължително условие за цялата система на управление на еврофондовете. Въпросът е ключов за общините, както и за бюджета, с оглед на сериозното финансово изражение и изпълнение на проектите по оперативните програми. За първи път такъв механизъм се предлага и обсъжда със заинтересованите страни и това е важна стъпка за решаването на проблема", коментира Цанова. Тя отбеляза, че желанието й е двете постановления да бъдат гласувани още в мандата на сегашното правителство. По думите й документите отговарят на очакванията на всички участници в процеса на управление на европейските фондове за постоянна и ефективна координация и комуникация, повече справедливост и намаляване на административната тежест.

Наред със споменатите корекции временният кабинет на Георги Близнашки е предприел действия и в други посоки. Сформирана експертна група, ръководена от главния секретар на Агенцията по обществените поръчки Иво Кацаров, търси начини за намаляване на грешките при търговете. Предлага се например стандартизация на документите, свързани с обявяването на конкурси, както и обмен и уеднаквяване на практики и документи на управляващите и контролните органи в системата. Сред намеренията е и въвеждането на предварителен контрол при процедури на ниска стойност.

Друга експертна група, ръководена от Савина Големинова, съветник в политическия кабинет на вицепремиера Илияна Цанова, пък се зае с изработването на проектозакон за управление на средствата от ЕС. Според предложението се запазва съществуващата сега институционална рамка, със заместник министър-председател или министър, който ще отговаря за тази дейност. Остават и Централното координационно звено като част от администрацията на Министерския съвет, както и Съвет за координация на ресорните министри, в чиито администрации са управляващите органи на европрограмите. Новото е на експертно ниво да се създаде Съвет на управляващите и контролните органи, който да обсъжда въпроси от хоризонтален характер, да организира регулярни срещи за обмяна на опит и практики и да разглежда и предлага решения на проблеми от системен характер. Друга важна част от законопроекта е възможността за обжалване на актовете на ръководителите на управляващите органи пред административен съд, като самата жалба няма да спира изпълнението на акта. 

"Въвеждането на тази възможност ефективно защитава интереса на бенефициентите. Удовлетворена съм, че само месец след като поехме ангажимент за изготвянето на този документ, успяхме да подложим на дискусия основните положения", каза Цанова. Интересно ще е обаче да видим как тези идеи ще бъдат приети от новите депутати, в чиито ръце ще е приемането на подобен закон. Не бива да забравяме, че за такъв норматив се говореше още от 2012-а, но така и не се намери политическа воля за неговото подготвяне и приемане. Предишното Народно събрание също умува по въпроса, но различните партийни виждания спънаха процеса. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във