Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Службата за акредитация може да усвои 3.9 млн. лева

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. покани Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията. Индикативният бюджет на програмата е 3.9 млн. лева.

Финансиране могат да получат проекти като организиране на информационни събития за подобряване на услугите, които Службата по акредитация предлага. Друг пример е проект за технологично обновление на информационната инфраструктура на Агенцията, а също и създаването на електронна система, която да обслужва фирмите в областта на акредитацията.  

Предвижда се подаването на проектното предложение по процедурата да се извършва по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване. А крайният срок е 17:30 часа на 28.02.2017 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във