Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сливен и Ямбол с общи идеи за развитие на бизнеса в региона

Бизнес каталогът "Инвестиционна дестинация Сливен и Ямбол" ще представи региона като една икономическа единица с население от около 300 хил. души, казва кметът на Сливен Стефан Радев.

В Сливен ще се състои икономически форум "Бъдещето на Европа - заетост, растеж и инвестиране - заедно можем повече", съобщиха от пресцентъра на общината.

На него ще бъде презентиран за първи път бизнес каталогът "Инвестиционна дестинация Сливен и Ямбол 2019", който представя двете общини като една икономическа единица.

За неговата подготовка беше съобщено през юли. През август пък кметът на Сливен Стефан Радев и председателят на КРИБ-Ямбол инж. Николай Георгиев обсъдиха възможностите за развитие на бизнес климата в региона. Кметът е запознал инж. Георгиев с проекта за обща икономическа зона между Сливен и Ямбол. И двамата са се обединили около становището, че районът дава изключително добра предпоставка за инвестиции и той може да се превърне в един от най-големите центрове с икономически потенциал.
Целта на общия проект е да бъдат привлечени повече инвеститори, съобщиха от общинската пресслужба. А по този начин младите ще се задържат в областта и ще искат да се развиват тук.
Кметът на Сливен Стефан Радев посочи, че идеята е да се представи региона като една икономическа единица с население от около 300 хиляди души, която обхваща общините и населените места на разстояние от 45 минути. Според него разширяването на пътя между Сливен и Ямбол, за което Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поело ангажимент, също ще допринесе за това.

Надеждата на общинските власти е, че в разговорите ще се включат регионалните търговско-промишлени палати и работодателските организации. "Ако бизнес проектът се осъществи, той ще превърне региона в един от най-големите центрове с икономически потенциал", казва Стефан Радев.

За развитието и популяризирането му беше създадена комуникационна стратегия, като през следващите шест месеца идеята е регионът да се представя като една икономическа единица.

Наскоро беше подписан меморандум между "Национална компания индустриални зони" и община Сливен, които са се договорили да обединят усилия, за да развият сътрудничество, насочено към реализирането на "ад хок" проекти на територията на общината. Държавната фирма ще оказва съдействие на община Сливен с промотирането на проекта за намиране на инвеститори, а и ще помогне на дружествата, които са избрали територията на общината като дестинация за реализиране на своите инвестиционни намерения. Кметът на града Стефан Радев отбелязва, че терените, които биха могли да бъдат предлагани на потенциални инвеститори, вече имат изготвен подробен устройствен план. Те се намират на изключително подходяща локация - в близост до магистрала Тракия по пътя Ямбол-Сливен. Образователната система в региона се отличава с предимно технически профил.

Слѝвен е разположен в близост до Ямбол и Нова Загора. Освен това най-голямото пристанище в България - Бургас, отстои само на 102 км в източна посока от града. Градът има доста предимства. Сливен е на 280 км източно от столицата София, на 180 км североизточно от Пловдив, и на 130 км от границите с Гърция и Турция. Предвижда се през Сливен да преминава и трасето на Паневропейския транспортен коридор №8.

Разположението на Сливен е благоприятно, защото е на кръстопът - близо е до прохода "Хаинбоаз", също и до пътен възел "Петолъчката", свързващи севера и юга, наскоро построената магистрала минава на 15 км от Сливен, в посока юг - към Ямбол, а главният път между Бургас и София свързва пристанище "Бургас" и летище "Бургас" с централната част на страната.

Ямбол се намира в Югоизточна България и е разположен на двата бряга на река Тунджа. Намира се на 77 км от Черно море и южно от авномагистралата София-Бургас. Промишлеността е най-важният сектор в икономиката на Ямбол. Структурата ѝ обхваща подотраслите: хранително-вкусова промишленост; химическа промишленост; машиностроене и металообработване; текстилна и трикотажна промишленост; шивашка промишленост и други. В Ямбол се развиват нови индустриални отрасли като производството на автомобилно електрооборудване и рециклирането на отпадни пластмасови продукти. Сред големите индустриални предприятия, определящи облика на промишлеността в града, се нареждат: "Темпо М", "Синтер М", "Хидравлични елементи и системи", "Екопласт Файбър", "Язаки България", "Миролио", "Белла България", "Тунджа", "Папас олио", "Карил", "Винпром Ямбол" и други.

Важно значение за областната икономика има развитието на дейността на малките и средни предприятия. Основна цел пред развитието на промишлеността на Ямболска област е на базата на наличния промишлен потенциал, с привличането на местни и чуждестранни инвестиции, да се осигури нарастване на производството, обновяване на крайната продукция и повишаване на нейната конкурентоспособност на вътрешния и международните пазари.

Регионът е утвърден като един от най-големите производители на селскостопанска продукция в страната. Произвеждат се: хлебна и фуражна пшеница, ечемик, царевица, маслодаен слънчоглед, качествено червено и бяло грозде от винени сортове, плодове и зеленчуци, технически култури - памук, слънчоглед, кориандър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във