Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛИВАТ В МЕГААГЕНЦИЯ ЦЕННИТЕ КНИЖА, ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО

Правителството най-после намери решение как да прочисти неудобните лица, които завари в наследство. Хватката е проста, но ще е ефектна. Защото чрез нея ще се заменят надзорните органи на капиталовия пазар, пенсионните фондове и застрахователните дружества. В момента се подготвя законопроект, според който трите дейности занапред ще се слеят под една шапка и това ще бъде Агенция за инвестициите, осигуряването и застраховането. Тя ще замени съществуващите сега Държавна комисия по ценните книжа (ДКЦК) и Държавна агенция по осигурителен надзор (ДАОН), както и още неучредената Агенция за застрахователен надзор (АЗН). Само преди седмица парламентът гласува за нейното създаване, след като тя се отдели от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта (АНЗХ). Промените се пазят в тайна, за да не се демотивират служителите в тези институции да работят усърдно на сегашните си длъжности, разкри за в. БАНКЕРЪ източник, запознат с новата административна схема. Официалните аргументи за приемането на новия проектозакон са, че така се прилагат европейските директиви. Освен това защитниците му твърдят, че било редно трите дейности да се надзирават от една агенция, защото били тясно свързани помежду си. В противен случай можело да се получи разминаване в решенията им по близки проблеми. С обединяването на трите надзора се цели да се намали общият брой на служителите им, довериха запознати. Ще се спести и място, тъй като новата агенция по всяка вероятност ще обитава една сграда. В момента трите надзорни ведомства се помещават в три различни здания, като застрахователният и осигурителният надзор плащат наеми. Голяма част от заварения им персонал ще се запази, защото хората в тях вече са натрупали нужния опит. А да се обучават нови кадри, очевидно ще отнеме не само много време, но и средства. Най-вероятно обаче основната причина за промените е съвсем друга. Както всяко досегашно правителство, и кабинетът Сакскобургготски иска да назначи свои хора на ключовите позиции във ведомствата, подчинени на изпълнителната власт. А това може да стане само с ново законодателство. Защото членовете на Държавна комисия по ценните книжа например бяха избрани само преди половин година с петгодишен мандат. Той може да бъде прекратен единствено ако структурата, която управляват, престане да съществува. Очевидно именно такива са и плановете на управляващото мнозинство. С формулировката структурна реформа сегашните властници смятат да се отърват и от директорите на застрахователния и осигурителния надзор, тъй като те са защитени от закона като държавни служители.Писането на новият проектозакон все още е в начален етап, но със сигурност за него е дадено здраво политическо рамо. Той обаче не е обсъждан в Комисията по бюджет и финанси и не е сведен до знанието дори на народните представители от НДСВ. За нашите условия е трудно да се определи дали главната идея - да се оптимизира дейността на надзора върху финансовата сфера (без тази на банките), ще даде положителни резултати. Досега всяко от трите ведомства се беше специализирало в работата си и имаше яснота какво трябва да прави занапред. В случай че се структурира нова агенция, ще настъпи голяма объркване, докато ръководството й се сработи с останалите служители. Едва ли нейните клиенти - дружествата, които ще надзирава, и инвеститорите ще могат да се ориентират в дебрите на новия бермудски триъгълник. В момента ДКЦК и двете надзорни ведомства - на застраховането и осигуряването, водят различни публични регистри, в които се пази информация за поднадзорните им лица. Всеки от трите контролни органа спазва срокове, в които трябва да се насрочват изпити (за лицензиране на брокери и консултанти) и да се разглеждат заявления (за одобряване на проспекти). В бъдеще тези процедури ще се ръководят от един председател, който едва ли ще бъде в състояние да надзирава всичките дейности. И ако след време се окаже, че законотворчеството на сегашното парламентарно мнозинството е родило поредното недоносче, очевидно ще се наложи поредното преструктуриране. Но шефовете на ведомствата вече няма да са избраните от кабинета Костов - Любомир Велков, Христо Христов и Петър Бояджиев, които сега са председатели съответно на ДКЦК, АЗН и ДАОН. Те вече ще бъдат доверени лица на сегашните управляващи, което още не значи, че ще са по-добри. В комисията по ценните книжа от няколко седмици насам се коментира новата дирекция по капиталовите пазари към Министерството на икономиката. Прогнозите бяха, че тя ще замени изцяло ДКЦК. Това очевидно няма да стане, но пък дирекцията може да се използва пълноценно като банка кадри за бъдещата мегаагенция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във