Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛЕД КОЛАТА ИДВАТ ДЕЦАТА

Г-н Таймън, предполагам, че основно сте проучили българския пазар, за да стигнете до решението за създаването на ING Животозастраховане(България)?
- Така е, направихме маркетинговите си проучвания, а и финансовият пазар тук не е непознат за нас. ING обслужва над 800 корпоративни и над 260 хиляди индивидуални клиенти чрез ING Банк, клон София и ING Пенсионно осигуряване. От друга страна, нашата финансова група притежава 13% пазарен дял в животозастраховането в региона на Централна Европа. Бизнес стратегията ни е да стартираме с продажби на потребители с високи доходи, след което разширяваме бизнеса към клиенти със средни доходи, какъвто е потенциалът в региона, включително и в България, като крайната цел е да се утвърдим на масовия пазар. ING Животозастраховане ще ползва опита и ресурсите за дистрибуция, натрупани от дружеството за пенсионно осигуряване. Затова отговорностите на колегата Николай Стойков са и в двете финансови компании на ING.
Как изглеждат перспективите на финансовия пазар у нас от котата на ING Груп?
- Българският пазар е с по-голям ръст, отколкото постигат сега много от западноевропейските страни. Растежът обхваща целия регион на Централна и Източна Европа, но се случва в различно време. Пазарът в България непрекъснато се развива и предоставя добри възможности за финансовия бизнес. Убеден съм, че ще съумеем да изпълним целите си, затова сега сме тук. Много важен фактор и мотив за нас е предстоящото приемане на България в Европейския съюз. Което означава, че стандартите, правилата и двупосочните бизнес възможности постепенно ще се уеднаквяват и увеличават.
Ние, българите, имаме една особеност - първо се грижим за колата си, после за имота и най-накрая се сещаме за здравето и живота си. Калкулирахте ли и този манталитет в бизнес плановете си?
- И на Запад се грижим за колите и къщите си. Бих казал дори, че това е типично за всички хора, независимо откъде произхождат. Но мисията на застрахователя е в това да убеди човека, че трябва да се погрижи превантивно за бъдещето си. Вярно е, че никой не мисли за нещастието, докато то не се случи. Но е вярно също така, че хората дават мило и драго за децата си. Затова акцентираме върху защитата на бъдещето, като предлагаме спестовни застраховки за обучение на подрастващите, за радостни семейни събития, както и срещу евентуални рискове и здравословни проблеми. Ще предложим на пазара тук спестовноосигурителния план ING Перспектива и рисковоосигурителния ING Защита, които ще приспособим към местните условия.
Планирате ли да разширите бизнеса си и в сегмента на здравното осигуряване?
- На този етап - не.
Казвате, че в България правите инвестиция на зелено. Твърдението може би не е съвсем коректно, защото вече имате банката и пенсионноосигурителната компания на ING, върху чиито бази можете да стъпите?
- Така е, но в животозастраховането практически започваме от нулата, което означава, че сами ще изграждаме компанията стъпка по стъпка, без да разчитаме на вече съществуващия бизнес и пазарен дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във