Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЛЕД БИТКАТА ЗА ЦИГАРИТЕ - БИТКА МЕЖДУ АДВОКАТИТЕ

Формално погледнато, решението на правителството да няма ново наддаване за Булгартабак и изборът на ексклузивен купувач би трябвало да са последните акорди на една от най-оспорваните сделки в историята на българската приватизация. Но все още остават доста поводи за спекулации и за игра на нерви и по всичко личи, че те ще бъдат използвани по предназначение, докато акциите на компанията не се прехвърлят на новия собственик.В понеделник (19 август) и четиримата кандидати - Тъбако кепитъл партнърс, Метатабак, Тобако холдинг и Росбулгартабак (банка Регионална перспектива), внесоха отговорите на 88-те уточняващи въпроси, поискани им от Агенцията за приватизация. Най-много неясноти - 33, е имало в офертата на партньорите, които участват в сделката заедно с холандската офшорка Клар инис. След това представители на работната група към АП заявиха, че с отговорите са изчистени повечето съмнения около офертите. Но честта да прецени дали да се поиска подобряване на финансовите предложения бе предоставена на правителството, макар че според Закона за приватизация неговата намеса не беше необходима. Причината очевидно са разногласията в рамките на работната група и нежеланието на Агенцията за приватизация да поеме цялата отговорност за сделката. Така на 22 август продажбата на цигарения холдинг беше обсъдена като извънредна точка на закрито заседание на кабинета.Натискът за ново наддаване се засили след обявяването на резултатите на Булгартабак от международния одит за 2001 г., показал по-висока печалба. Както обаче обясни вицепремиерът Николай Василев след правителствената сбирка, отчетът на холдинга, изготвен по международните стандарти, не съдържа изненада и не показва подобряване на финансовото състояние на предприятието след момента на подаване на офертите (22 юли).В деня, когато кабинетът трябваше да реши спора между кандидатите, отегчената публика бе сюпризирана със стенограма на проведения на 1 август в Тел Авив разговор между Майкъл Чорни и консултанта на Дойче банк Георг Цветански, която публикува в. Труд. Обикновеният читател едва ли е разбрал нещо от странния диалог между двамата, освен че твърде дълго са обсъждали някои качества на вицепремиера Василев. Но и четивото явно не беше предназначено за широките маси, а за по-тесен кръг потребители. Такива, на които начесто присъстващата забележка неясни думи съвсем не им пречи да се ориентират в казаното.Само ще припомним, че на 2 август, ден след срещата между Майкъл Чорни и Цветански, група журналисти бяха командировани в Лондон на разноски на Тъбако кепитъл партнърс. На същия 2 август БАНКЕРЪ съобщи, че са водени преговори за препродажба на класираната на първо място компания, подкрепяна от екип на Дойче Банк - Лондон.Помолен да коментира стенограмата от Тел Авив, един от хората, които представляват Дойче банк в сделката за Булгартабак, заяви, че по негови сведения темата на разговора е била по-различна от публикуваното. Както можеше да се очаква, Георг Цветански пък подчерта, че записът е бил манипулиран.Едновременно със стенограмата бе тиражирана и информация, че в последния момент правителството е решило част от цената за холдинга да се плати с книжа по италианския и испанския дълг. При това положение реалната цена за акциите му би се намалила с около 20%, а отказът от свежи парични постъпления би задълбочил проблемите на платежния баланс. Нито сме искали, нито сме мислили, че е възможно това да стане, отбелязаха по този повод от Тъбако кепитъл партнърс, чиито представители иначе бяха запознати с проблема около изтичащия срок на споразумението за испанския дълг. От Агенцията за приватизация също побързаха да съобщят, че има изрично условие за 100% плащане кеш. Но тъй като в приватизационната история на родината се наслушахме и нагледахме на какво ли не, може би е рано да затваряме окончателно темата за разплащането чрез външен дълг. Перипетиите около продажбата няма да свършатВече никой не се съмнява, че хората на Майкъл Чорни ще я обжалват в съда. Именно за да не се лиши от тази възможност, Метатабак не се отказва от по-нататъшно участие в надпреварата и за изненада на мнозина внесе разяснения по офертата си заедно с другите кандидати. Оспорването на процедурата пред магистратите може да доведе до обрат на сделката, а в зависимост от това кои точно позиции ще бъдат атакувани - и да спре по-нататъшния й ход. Във всеки случай, докато съдът не се произнесе по евентуална жалба срещу избора на ексклузивен купувач, договорът ще си остане непарафиран. Така че най-малкото, което могат да постигнат адвокатите на Метатабак, е да забавят приключването на продажбата с няколко месеца. През това време обаче може да увехне и валидността на офертите. Сега те важат за 120 дни - до 22 ноември. След тази дата кандидатите вече няма да са обвързани с направените предложения.Около финала на сделката има и други неясноти и е сигурно, че щателното изучаване на офертите ще бъде последвано от спорове по клаузите на договора - например, видове неустойки, обем на гаранциите, условия за освобождаване на средствата, блокирани по екскроу сметката... По неофициална информация, Агенцията за приватизация е настоявала за солидни неустойки при закриване на фабрики, с което инвеститорът трудно ще се съгласи.Сред изискванията на продавача е и 50% от цената за Булгартабак да бъде платена в деня на подписване на договора, а остатъкът (в това число 20-те процента по ескроу сметка) да се преведе в 30-дневен срок. В рамките на този един месец е необходимо бъдещият собственик да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на АП на стойност 30 млн. евро. (Не става дума за документите, които доказват, че купувачът може да плати цената от 110 млн. евро плюс обещаните инвестиции, а за обезпечаване на бъдещи искове, в случай че се наруши забраната за продажба на акциите на холдинга.) В същия срок следва да се уреди и въпросът с дълговете на Булгартабак към бюджета, които са в размер на 38.5 млн. евро. Условието на АП е избрания купувач да изплати тези задължения предварително, и то за негова сметка. Не се допуска да се правят цесии или купувачът просто да се обяви за солидарно отговорен заедно с длъжника. Същевременно АП е поискала изплащането на дълга към бюджета да не става чрез задлъжняване на холдинга към бъдещия купувач, а балансът му да се изчисти.По този пункт Тъбако кепитъл партнърс предлага следното: в замяна на изплатените на държавата 38.5 млн. евро капиталът на Булгартабак да се увеличи, катодългът се трансформира в акцииСамо че това налага свикването на общо събрание на акционерите, което да гласува за увеличаването на капитала - нещо, което не може да бъде направено в 30-дневния срок след полагането на подписите под приватизационния договор (за свикването на събранието са нужни поне 45 дни). А и през това време дългът към държавата няма да бъде изчистен от баланса на цигарения холдинг, а просто трансформиран в задължение към новия собственик. За да се спазят изискванията на процедурата, правителството би могло да накара сегашния борд на директорите на Булгартабак предварително да свика акционерите под знамената, за да гласуват в полза на купувача. Но пък това ще означава още преди да е придобил акциите на държавата, той да получи акции в резултат на увеличението на капитала. Да не забравяме също, че Булгартабак е публично дружество и трябва да бъде спазен едномесечният срок, в който дребните акционери да упражнят правото си на участие в увеличението на капитала. На всичко отгоре по-голямата част от въпросния дълг се води на фабриките на холдинга и ще се наложи свикването на множество събрания. Ето защо няма да е кой знае каква изненада, ако станем свидетели на нови отстъпки от предварителните условия, поставени от Агенцията за приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във